I dag har bystyret i Sandnes, med enstemmig vedtak, besluttet å følge det vesentlige i rådmannens grundige anbefaling om å bygge den nye svømmehallen i Sandnes inkludert, 2 varmtvanns basseng og tribune. Bystyret var også tydelige på at bassenget skulle stå ferdig så fort som mulig. De valgte å ikke tidfeste ferdigstillelse sommer 2019, da de ikke ville låse seg til å vente så lenge hvis det var mulig å ferdigstille tidligere.

Med dette vedtaket har bystyret sikret at Sandnes får et sårt tiltrengt funksjonelt og godt anlegg for alle brukergrupper. Sandnes Svømme og Livredningsklubb vil benytte anledningen til å gi honnør til politikerne i Sandnes som i dag har tatt en nødvendig og klok beslutning.