Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb.

Årsmøtet forsøkes avholdt onsdag 14. oktober kl. 20:30 i Giskehallen. Dersom det blir stor påmelding kan det bli aktuelt å finne en annen lokasjon, eventuelt avholdet årsmøtet digitalt. For å få en oversikt ber vi om at du registrerer interesse for å møte her: Påmelding ikke lenger mulig

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret@sandnes-slk.com eller leder@sandnes-slk.com senest 1. oktober 2020.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten i 2020.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Støttemedlemskap som gir møte, forslags- og stemmerett kjøpes på tryggivann.no før 14. september 2020.
Direktelink til kurset; https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=102723

Årsberettning til behandling *Det er gjort noen mindre justeringer/rettelser i årsberetning, samt lagt til styrets forslag til valg komite (siste side) som var falt bort. Dersom du allerede har skrevet ut årsberetningen vil vi gjøre oppmerksom på justeringene i møtet