Kjære alle i SSLK,

Det blir Årsmøte i SSLK, tors 27. mars kl. 18:30 i Radlastovå. Det blir enkel bevertning og kavalkade for 2013.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på websiden senest en uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret, v/Styreleder på bjorn@jaeder.no, senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig for alle på websiden senest en uke før årsmøtet.

Velkommen skal du være!

Sportslig hilsen

Bjørn Vestly

leder Sandnes SLK (SSLK)