Dette er det første steget for svømmerne etter at de kommer fra svømmeskolen. Alle som kommer fra svømmeskolen og skal gå videre med svømming i klubben, går inn på dette partiet. Det sørger for riktig flyt av svømmerne i klubben, at det blir god rekruttering fra svømmeskolen mot konkurransepartiene over.

Dette er første steget til å fortsette å svømme etter svømmeopplæringen. Her skal man utvikle svømmeferdighetene videre, og oppmuntre og motivere til å gå videre med svømming som konkurranseidrett. Trener vil tilrettelegge for at dette skal bli en god og positiv opplevelse for den enkelte.

Dette er således den første konkurransegruppen svømmerne går inn i. Det vil derfor ikke være noe krav om å delta i konkurranser, etc. Men klubben vil oppfordre og motivere svømmerne til å delta i konkurranser. Det antas at de fleste vil både delta i treningene og øve seg på konkurranser. «Internstevner», dvs. at man svømmer gitte øvelser, etter hvert de typiske LÅMØ øvelsene, på gitte treninger, vil være en del av opplegget.

Element

Hva som gjelder for denne gruppen

Antall svømmeøkter

4 svømmeøkter pr uke for alle utøverne

Antall landøkter

Ca. 2 landøkter (basis) pr uke

Mengde

•Ca. 8 km pr uke, dvs. i snitt ca. 2k pr økt

•Fokus på allsidighet. Lære å svømme teknisk alle svømmearter.

•LÅMØ fokus

Trener, forholdstall

•Forholdstall ca. 1 trener: 25 utøvere

Krav/kriterier

•Partiet er for utøvere som er 9-12 år

•Opprykk fra svømmeskole basert på dialog med ansvarlig for svømmeskole

•Utøver- og foreldresamtale

Oppmøtekrav

•Ingen oppmøtekrav, men målsetning om 75% oppmøte

•Utøver- og foreldresamtaler med en fornuftig dialog om at dette er noe svømmeren ønsker å gjøre/fortsette med

•«Internstevner» og oppmuntring til å delta i konkurranser

Leirer & konkurranser

Utgangspunkt

•Man reiser på 1 leir pr år

•«Leirer» i egen hall i noen andre ferier, f.eks. juleferie, vinterferie

•Tilbud om ca. 6-8 konkurranser pr år

•Man gjennomfører månedlig alle LÅMØ øvelsene på trening (start opp)

•«Internstevne» ca. 3 ganger i året

Ferdighetsutvikling

•I den gruppen ligger hovedfokuset på å lære å trene

•Grunnleggende teknikk alle svømmearter

•Grunnleggende drills i alle svømmearter. Basic linje.

•Lære god teknikk i alle 5 svømmearter.

•Teknikkforbedring. Sculling, vannfølelse, telle tak, etc.

•Gjennomføring av NSFs testbatteri

•Allsidighet. Behersker alle LÅMØ-øvelser.

•Ha «svømmeforståelse», grunnleggende forståelse for teknikk og treningsmetoder

•Utvikle økt kroppsbeherskelse, variert bevegelseskoordinasjon

•Gjennomføre treningen med godt fokus og gode tekniske ferdigheter

•Er godkjent for approberte stevner (aldersmessig, teknisk mtp. regler)

•Starter, vendinger, etc.

Kobling til NSFs utviklingstrapp

Mye av ferdighetsutvikling og fokus til være som beskrevet av steget «Motorisk basisopplæring» i NSFs utviklingstrapp

Aspirantsvømmerne må ha følgende svømmesutstyr med på trening:

  • Pullbuoy
  • Svømmeføtter
  • Svømmebriller
  • Fingerpaddler
  • Kickboard/svømmebrett

Utstyret kan kjøpes på klubben.no. Her får våre medlemmer rabbaterte priser når en legger inn kampanjekode sanslk.

Treningstider

Dag Tid Notat
Austrått Svømmehall Spond Ta kontakt for å få tilgang på Spond

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener Dennis Gjesdal Hillesund dennis.hillesund@gmail.com 90034347