Konkurranse D er den første konkurransegruppen svømmerne kommer inn i etter svømmeskolen. På dette partiet vil man utvikle svømmeferdighetene videre og oppmuntre og motivere til å gå videre med svømming som konkurranseidrett. Trener vil legge til rette for at det skal bli en god og positiv opplevelse for den enkelte.  

Svømmerne har nå mulighet til å delta på approberte stevner. Det er ingen kravt til å delta på stevner, men klubben vil oppfordre og motivere svømmerne til å prøve. Øvelser til stevnet velges i samråd med trener med vekt på en positiv opplevelse for svømmeren. 

 

Element

Hva som gjelder for denne gruppen

Antall svømmeøkter

4 svømmeøkter pr uke for alle utøverne

Antall landøkter

Ca. 2 landøkter (basis) pr uke

Mengde

 • Ca. 8 km pr uke, dvs. i snitt ca. 2k pr økt
 • Fokus på allsidighet. Lære å svømme teknisk alle svømmearter.
 • LÅMØ fokus

Trener, forholdstall

 • Forholdstall ca. 1 trener: 25 utøvere

Krav/kriterier

 • Partiet er for utøvere som er 9-12 år
 • Opprykk fra svømmeskole basert på dialog med ansvarlig for svømmeskole
 • Utøver- og foreldresamtale

Oppmøtekrav

 • Ingen oppmøtekrav, men målsetning om 75% oppmøte
 • Utøver- og foreldresamtaler med en fornuftig dialog om at dette er noe svømmeren ønsker å gjøre/fortsette med
 • «Internstevner» og oppmuntring til å delta i konkurranser

Leirer & konkurranser

Utgangspunkt

 • Man reiser på 1 leir pr år
 • «Leirer» i egen hall i noen andre ferier, f.eks. juleferie, vinterferie
 • Tilbud om ca. 6-8 konkurranser pr år
 • Man gjennomfører månedlig alle LÅMØ øvelsene på trening (start opp)
 • «Internstevne» ca. 3 ganger i året

Ferdighetsutvikling

 • I den gruppen ligger hovedfokuset på å lære å trene
 • Grunnleggende teknikk alle svømmearter
 • Grunnleggende drills i alle svømmearter. Basic linje.
 • Lære god teknikk i alle 5 svømmearter.
 • Teknikkforbedring. Sculling, vannfølelse, telle tak, etc.
 • Gjennomføring av NSFs testbatteri
 • Allsidighet. Behersker alle LÅMØ-øvelser.
 • Ha «svømmeforståelse», grunnleggende forståelse for teknikk og treningsmetoder
 • Utvikle økt kroppsbeherskelse, variert bevegelseskoordinasjon
 • Gjennomføre treningen med godt fokus og gode tekniske ferdigheter
 • Er godkjent for approberte stevner (aldersmessig, teknisk mtp. regler)
 • Starter, vendinger, etc.

Kobling til NSFs utviklingstrapp

Mye av ferdighetsutvikling og fokus til være som beskrevet av steget «Motorisk basisopplæring» i NSFs utviklingstrapp

Aspirantsvømmerne må ha følgende svømmesutstyr med på trening:

 • Pullbuoy
 • Svømmeføtter
 • Svømmebriller
 • Hoppetau
 • Kickboard/svømmebrett

Utstyret kan kjøpes på klubben.no Her får våre medlemmer rabbaterte priser, ta kontakt for rabattkode

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener Dennis Gjesdal Hillesund dennis.hillesund@gmail.com