Svømmerne vil gå fra Konkurranse D videre til en Konkurranse C, dvs. at de ønsker å bli bedre til å svømme, og de ønsker å konkurrere innen svømmingen. Klubben vil tilrettelegge for at dette blir en god og positiv opplevelse for den enkelte. Samtidig er det her viktig at utøveren starter å lære hva det å drive med konkurransesvømming betyr, hva det krever av motivasjon, innsats og disiplin, samt hva det kan gi av gleder, opplevelser og mestringsfølelse, slik at man er i stand til å se om det er noe man ønsker å gå videre med eller ikke.

Element

Hva som gjelder for denne gruppen

Antall svømmeøkter

5 svømmeøkter pr uke for alle utøverne

Antall landøkter

Ca. 2 landøkter (basis) pr uke

Mengde

 • 12-18 km pr uke, dvs. i snitt ca. 3k pr økt
 • Veldig fokus på allsidighet. Lære å svømme teknisk alle svømmearter.
 • LÅMØ fokus

Trener, forholdstall

 • Forholdstall ca. 1 trener: 25 utøvere

Krav/kriterier

 • Partiet er for utøvere som er 10-13 år
 • Opprykk fra svømmeskole basert på dialog med ansvarlig for svømmeskole, som mener at utøveren er klar for og ønsker å starte med (prøve) konkurransesvømming
 • Utøver- og foreldresamtale

Oppmøtekrav

 • Ingen oppmøtekrav, men målsetning om minimum 75% oppmøte
 • Man vil imidlertid gjennom utøver- og foreldresamtaler ha en fornuftig dialog for å sikre at dette er noe svømmeren ønsker å gjøre/fortsette med
 • Krav om å delta i de konkurranser som er på terminlisten

Leirer & konkurranser

Utgangspunkt

 • Man reiser på 1 leir pr år
 • «Leirer» i egen hall i noen andre ferier, f.eks. juleferie, vinterferie
 • Ca. 8-10 konkurranser pr år
 • Man gjennomfører månedlig alle LÅMØ øvelsene på trening (start opp)
 • «Internstevne» ca. 4 ganger i året

Ferdighetsutvikling

 • I den gruppen ligger hovedfokuset på å lære å trene
 • Grunnleggende teknikk alle svømmearter
 • Grunnleggende drills i alle svømmearter. Basic linje.
 • Lære god teknikk i alle 5 svømmearter. Opprettholder god teknikk over distanse.
 • Teknikkforbedring. Sculling, vannfølelse, telle tak, etc.
 • Gjennomføring av NSFs testbatteri
 • Allsidighet. Behersker alle LÅMØ-øvelser.
 • Ha «svømmeforståelse», grunnleggende forståelse for teknikk og treningsmetoder
 • Utvikle økt kroppsbeherskelse, variert bevegelseskoordinasjon
 • Gjennomføre treningen med godt fokus og gode tekniske ferdigheter
 • Begynnende forståelse av starttider, paceklokke
 • Er godkjent for approberte stevner (aldersmessig, teknisk mtp. regler)
 • Konkurranseferdigheter (starter, vendinger, pacing/løpsopplegg)

Kobling til NSFs utviklingstrapp

Mye av ferdighetsutvikling og fokus til være som beskrevet i stegene «Motorisk basisopplæring» og «Basistrening» i NSFs utviklingstrapp

Konkurransesvømmere på dette partiet må ha følgende svømmesutstyr med på trening:

 • Pullbuoy
 • Svømmeføtter
 • Svømmebriller
 • Fingerpaddler
 • Kickboard/svømmebrett
 • Hoppetau
 • Treningsmatte
 • Treningsbånd 
 • Treningsstrikk med håndtak

Utstyret kan kjøpes på klubben.no hvor vi har rabattkode (deles på Spond)

Treningstider

Dag Tid Notat
Mandag-søndag Se Spond

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener Boryana Gajger bob4enka@yahoo.com