Svømmerne vil gå fra Aspirant videre til en Konkurranse-gruppe, dvs. at de ønsker å bli bedre til å svømme, og de ønsker å konkurrere innen svømmingen. Klubben vil tilrettelegge for at dette blir en god og positiv opplevelse for den enkelte. Samtidig er det her viktig at utøveren starter å lære hva det å drive med konkurransesvømming betyr, hva det krever av motivasjon, innsats og disiplin, samt hva det kan gi av gleder, opplevelser og mestringsfølelse, slik at man er i stand til å se om det er noe man ønsker å gå videre med eller ikke.

Element

Hva som gjelder for denne gruppen

Antall svømmeøkter

5 svømmeøkter pr uke for alle utøverne

Antall landøkter

Ca. 2 landøkter (basis) pr uke

Mengde

•12-18 km pr uke, dvs. i snitt ca. 3k pr økt

•Veldig fokus på allsidighet. Lære å svømme teknisk alle svømmearter.

•LÅMØ fokus

Trener, forholdstall

•Forholdstall ca. 1 trener: 25 utøvere

Krav/kriterier

•Partiet er for utøvere som er 10-13 år

•Opprykk fra svømmeskole basert på dialog med ansvarlig for svømmeskole, som mener at utøveren er klar for og ønsker å starte med (prøve) konkurransesvømming

•Utøver- og foreldresamtale

Oppmøtekrav

•Ingen oppmøtekrav, men målsetning om minimum 75% oppmøte

•Man vil imidlertid gjennom utøver- og foreldresamtaler ha en fornuftig dialog for å sikre at dette er noe svømmeren ønsker å gjøre/fortsette med

•Krav om å delta i de konkurranser som er på terminlisten

Leirer & konkurranser

Utgangspunkt

•Man reiser på 1 leir pr år

•«Leirer» i egen hall i noen andre ferier, f.eks. juleferie, vinterferie

•Ca. 8-10 konkurranser pr år

• Man gjennomfører månedlig alle LÅMØ øvelsene på trening (start opp)

• «Internstevne» ca. 4 ganger i året

Ferdighetsutvikling

•I den gruppen ligger hovedfokuset på å lære å trene

•Grunnleggende teknikk alle svømmearter

•Grunnleggende drills i alle svømmearter. Basic linje.

•Lære god teknikk i alle 5 svømmearter. Opprettholder god teknikk over distanse.

•Teknikkforbedring. Sculling, vannfølelse, telle tak, etc.

•Gjennomføring av NSFs testbatteri

•Allsidighet. Behersker alle LÅMØ-øvelser.

•Ha «svømmeforståelse», grunnleggende forståelse for teknikk og treningsmetoder

•Utvikle økt kroppsbeherskelse, variert bevegelseskoordinasjon

•Gjennomføre treningen med godt fokus og gode tekniske ferdigheter

•Begynnende forståelse av starttider, paceklokke

•Er godkjent for approberte stevner (aldersmessig, teknisk mtp. regler)

•Konkurranseferdigheter (starter, vendinger, pacing/løpsopplegg)

Kobling til NSFs utviklingstrapp

Mye av ferdighetsutvikling og fokus til være som beskrevet i stegene «Motorisk basisopplæring» og «Basistrening» i NSFs utviklingstrapp

Konkurransesvømmere på dette partiet må ha følgende svømmesutstyr med på trening:

  • Pullbuoy
  • Svømmeføtter
  • Svømmebriller
  • Fingerpaddler
  • Kickboard/svømmebrett

Utstyret kan kjøpes på klubben.no. Her får våre medlemmer rabbaterte priser når en legger inn kampanjekode sanslk.

Treningstider

Dag Tid Notat
Mandag-søndag Se Spond

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener Boryana Gajger bob4enka@yahoo.com 41845003