Det er når man tar steget til dette nivået man tydelig sier at man vil satse på svømmingen. Man har da brukt Konkurranse  D og C partiene som steget fra svømmeskolen og inn mot konkurransepartiene, og man sier her at man vil gå videre og satse på svømmingen, som innebærer økt antall treninger, oppmøtekrav, etc.

Det å tilrettelegge for et solid opplegg og gode treninger for dette partiet er et viktig satsingsområde for klubben.

Element

Hva som gjelder for denne gruppen

Antall svømmeøkter

7 svømmeøkter pr uke for alle utøverne

Antall landøkter

• Ca. 2-3 landøkter (basis) pr uke

• Vi starter ikke med noen form for styrketrening her

Mengde

• 30-35 km pr uke, dvs. i snitt 4-5k pr økt

• Ingen spesialisering. Veldig fokus på allsidighet. LÅMØ og ÅM fokus.

Trener, forholdstall

• Forholdstall ca. 1 trener: 25 utøvere

Krav/kriterier

• Partiet er for utøvere som er 11-14 år

• Vurdert av hovedtrener og trenerteam som å være svømmemessig sterke nok, samt ha motivasjon for å satse på svømmingen

• Har gjennomført NSFs testbatteri

• Utøver- og foreldresamtaler for å avklare at man er innforstått med hva dette betyr ift. motivasjon, oppfølging og tilrettelegging

Oppmøtekrav

• Oppmøte på minimum 85% av øktene

• Tallfestede oppmøtekrav gjelder ikke for utøvere under 13 år. Man vil imidlertid gjennom utøver- og foreldresamtaler sikre at svømmerne er tilstrekkelig motivert for å være på dette nivået.

Leirer & konkurranser

Utgangspunkt

• Man reiser på 2 leirer pr år

• «Leirer» i egen hall i øvrige ferier, f.eks. juleferie, vinterferie

•  Ca. 10 konkurranser pr år

Ferdighetsutvikling

• Lære å trene. Struktur. Motivasjon.

• Generelt god teknikk i alle øvelser, vendinger og starter

• Beinarbeid, undervannskick og streamline

• Stort fokus på videreutvikling av svømmeteknikkene. Helhetlig utvikling av teknikk (høyere kvalitet i bevegelsesmønstrene, bedre timing, etc.)

• Gjennomføring av NSFs testbatteri

•Fokus på koordinasjon. Drills, linje, balanse, telle tak, undervannskick.

•Allsidige opplæring i motorikk, koordinasjon på land, bevegelighet, generell kroppsstyrke, planke, situps, pushups, spensthopp, utfall med vridning, etc.

•Allsidighet i henholdt til stevneøvelser. Fokus på LÅMØ.

•Utvikling av utholdenhet. Bygge aerob kapasitet.

•Økte konkurranseferdigheter (vendinger, starter, pacing/løpsopplegg, akselerasjon)

•Mage, rygg, stabilisering og stabiliseringsmuskler

Kobling til NSFs utviklingstrapp

Mye av ferdighetsutvikling og fokus til være som beskrevet i stegene «Basistrening» og «Oppbyggingstrening» i NSFs utviklingstrapp

Konkurransesvømmere på dette partiet må ha følgende svømmesutstyr med på trening:

  • Pullbuoy
  • Svømmeføtter
  • Svømmebriller
  • Fingerpaddler
  • Kickboard/svømmebrett
  • Treningsmatte
  • Treningsbånd 
  • Treningsstrikk med håndtak

Utstyret kan kjøpes på klubben.no Her får våre medlemmer rabbaterte priser når en legger inn kampanjekode sanslk

Treningstider

Dag Tid Notat
Austrått Svømmehall Treningstidene finnes på Spond

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener Tiril Rist Jensen tiril@sandnes-slk.com