I henhold til NSFs utviklingstrapp skal være dette klubbens NM - gruppe, hvor de dyktigste svømmerne er.

Dette er utøverne som har tatt et valg om at de har tydelige ambisjoner med svømmingen og motivasjon til å satse. Det er her en forventing om at svømmerne har en motivasjon, vilje og livsstil som toppidrettsutøver. Til gjengjeld tilbyr klubben til disse svømmerne en fulltidsansatt elitetrener, som skal ha som primæroppgave å trene denne gruppen svømmere. Vi vil vurdere om vi for denne gruppen skal legge opp til inngåelse av utøverkontrakter.

Element

Hva som gjelder for denne gruppen

Antall svømmeøkter

9-11 svømmeøkter pr uke, mer spesifikt:

•9-10 økter for sprintere

•10 økter for de fleste

•11 økter for noen utøvere

Antall landøkter

Ca. 4 landøkter (styrke/basis) pr uke

Mengde

•45-65+ km pr uke, dvs. i snitt 5-7k pr økt

•Man vil til en viss grad differensiere trening ut fra langdistanse, mellomdistanse og sprint, men mye av treningen og fokuset vil være på mellomdistanse

Trener, forholdstall

•Forholdstall ca. 1 trener: 15 utøvere

•(Når man senere etablerer et Elite-parti, ref. under i denne planen, vil målsetningen for forholdstall være 1 trener: 10 utøvere i tråd med NSF Elite-klubb krav)

Krav/kriterier

•Det settes ingen aldersgrenser for partiet. Det å gå inn på partiet er mer basert på modenhet og at man behersker de ulike aspektene ved svømmingen godt nok til at det er formålstjenlig at man går inn på et NM-parti, inkl. slik spesialisering, etc.

•Junior eller senior NM krav. Dette vil naturlig kunne justeres etter hvert som man rendyrker et elite-parti og etablerer et NM-parti i tillegg.

•Passer med «Inngang» i NSFs «Elitetrening» steg, og vil kunne passe inn i «Personlig utvikling» og «Ferdighetsutvikling» gjennom treningen i gruppen

•Vurdert av elitetrener og hovedtrener som å være godt nok trent, ha høy motivasjon og tydelige ambisjoner, samt at utøver agerer i tråd med slik motivasjon. Elitetrener og hovedtrener vil i så måte ha en god dialog for å beslutte dette sammen. Ved evt. ulike synspunkter, vil elitetrener her ha det siste ordet.

Oppmøtekrav

Oppmøte på minimum 95% av øktene

Leirer & konkurranser

Utgangspunkt

•Man reiser på 3 leirer pr år. Høstleir, Vinterferieleir, NM leir (for NM deltakere)

•«Leirer» i egen hall i øvrige ferier, f.eks. juleferie

•25-30 konkurransedager pr år

Ferdighetsutvikling

•Ta stort ansvar for å utvikle og vedlikeholde fysiske egenskaper

•Bygge videre aerob kapasitet. Kombinere med anaerob kapasitet.

•Finpusse/automatisere svømmeferdigheter

•«Raffinere» teknikk i alle hastigheter

•Spesialisering i svømmearter og konkurransedistanser

•Lære å spisse formen mot topp prestasjon (hovedkonkurranser)

•Gjennomføring av NSFs testbatteri

•Jobbe med konkurransestrategier og mentale ferdigheter

•Løpsdisponering, ha kjennskap til egne styrker og svakheter. Taktisk bevissthet.

•Bevissthet hvorfor jobbe med oppgaver

•Rytme, flyt, start, vendinger, kicking, streamline

•Kjenne og anvende alle intensitetssoner

•Holde skader og ute-av-trening tid lav. Landaktiviteter som skadeforebygging.

•Strikk, styrke, stabiliseringsmuskler

Kobling til NSFs utviklingstrapp

•Mye av ferdighetsutvikling og fokus til være som beskrevet i steget «Elitetrening» i NSFs utviklingstrapp

•Mye av det som beskrives under «Internasjonal elitetrening» er også aktuelt, og vil bli enda mer aktuelt dersom man følger planen under i dokumentet om å skille mellom en egen Elite-gruppe og en NM-gruppe (som plasseres mellom Elite og Utfordrer gruppene)

Konkurransesvømmere på dette partiet må ha følgende svømmesutstyr med på trening:

  • Pullbuoy
  • Svømmeføtter
  • Svømmebriller
  • Fingerpaddler
  • Kickboard/svømmebrett
  • Treningsmatte
  • Treningsbånd 
  • Treningsstrikk med håndtak

Utstyret kan kjøpes på klubben.no Her får våre medlemmer rabbaterte priser. 

Treningstider

Dag Tid Notat
Austrått Svømmehall Treningstidene finnes på Spond

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener Helge Ihle helge@sandnes-slk.com