Dette er gruppen under NM-gruppen, hvor de som aspirer til å ta steget videre er.

Det er utøvere som er genuint interessert i svømmingen og å satse på den. Det er en betydelig mengde treninger og et viktig satsingsområde for klubben.

Element

Hva som gjelder for denne gruppen

Antall svømmeøkter

9 svømmeøkter pr uke for alle utøverne

Antall landøkter

• Ca. 3 landøkter (basis) pr uke


• Vi starter ikke med spesifikk styrketrening før på Elite partiet

Mengde

• 40-50 km pr uke, dvs. i snitt 5k pr økt


• Lite spesialisering. Veldig fokus på allsidighet. UM, ÅM og LÅMØ fokus.

Trener, forholdstall

• Forholdstall ca. 1 trener: 25 utøvere

Krav/kriterier

  Partiet er for utøvere som er 12+ år


• Vurdert av hovedtrener og trenerteam som å ha gode nok resultater, være godt nok
trent, samt ha motivasjon/vilje til å satse på svømmingen på dette nivået


• Har gjennomført NSFs testbatteri


• Har deltatt i LÅMØ


• Utøver- og foreldresamtaler for å avklare at man er innforstått med hva dette betyr
ift. motivasjon, oppfølging og tilrettelegging       

Oppmøtekrav

• Oppmøte på minimum 90% av øktene

 

• Tallfestede oppmøtekrav gjelder ikke for utøvere under 13 år. Man vil imidlertid gjennom utøver- og foreldresamtaler sikre at svømmerne er tilstrekkelig motivert for å være på dette nivået.

Leirer & konkurranser

Utgangspunkt

• Man reiser på minst 2 leirer pr år


• «Leirer» i egen hall i øvrige ferier, f.eks. juleferie, vinterferie


• Ca. 10 konkurranser pr år

Ferdighetsutvikling

• Ha klare mål for utvikling av utholdenhet


• Bygge aerob kapasitet


• Generelt god teknikk i alle øvelser, vendinger og starter


• Undervannskick og streamline. Lære å telle tak.


• Jobbe med god og effektiv teknikk gjennom systematisk arbeid


• Holde skader og ute-av-trening tid lav. Landaktiviteter som skadeforebygging.


• Allsidighet og lengre distanser i konkurranser. Beholde variasjon i konkurransemål
(konkurrere i forskjellige svømmearter og distanser, individuelt og lag)


• Kjenne til og anvende intensitetssoner


• LÅMØ, ÅM, UM

• Hver konkurranse brukes som en læringserfaring


• Allsidig basis- og landtreningsarbeid, inkludert bevegelighet


• Mage, rygg, stabilisering og stabiliseringsmuskler 

 

Kobling til NSFs utviklingstrapp

 Mye av ferdighetsutvikling og fokus til være som beskrevet i steget
«Oppbyggingstrening» i NSFs utviklingstrapp


• Treningsmengde vil imidlertid være høyere enn beskrevet der, da flere av
svømmerne aspirerer til evt. NM-parti, se under for planer for videre utvikling av
parti/gruppe-strukturen i klubben

Konkurransesvømmere på dette partiet må ha følgende svømmesutstyr med på trening:

  • Pullbuoy
  • Svømmeføtter
  • Svømmebriller
  • Fingerpaddler
  • Kickboard/svømmebrett
  • Treningsmatte
  • Treningsbånd 
  • Treningsstrikk med håndtak

Utstyret kan kjøpes på klubben.no Her får våre medlemmer rabbaterte priser når en legger inn kampanjekode sanslk

Treningstider

Dag Tid Notat
Austrått Svømmehall Treningstider finnes i Spond

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener Tiril Rist Jensen tiril@sandnes-slk.com