Svømming er en livsviktig ferdighet – vil din bedrift være med å bidra til at flere lærer å svømme og kan drive med en kjekk aktivitet i et trygt miljø?  

 

Hva får sponsorer?  

 Vi har tre ulike nivåer for sponsorer

Nivå 1, Pingvin-sponsor - fra 5000 opp til 10 000 kr: 

 • Liten logo på hjemmeside og ponsorvegg i Austråtthallen.
 • Støtteklistermerker for å vise lokalt engasjement.

 

Nivå 2, Delfin-sponsor - fra 10 000 kr opp til 30 000 kr:

 • Middels stor logo på  hjemmeside og sponsorvegg
 • Tagging i sosiale medier 4 ganger i året forbindelse med objektet, samt evt.  på reklame og trykksaker i forbindelse med objektet.
 • Opptrykk av for eksempel håndkle, flasker og lignende i avtalens første år.
 • Støtteklistermerker for å vise lokalt engasjement. 

 

Nivå 3, Hai-sponsor - fra 30 000 kr og oppover:

 • Stor logo på hjemmeside og sponsorvegg.
 • Tagging i sosiale medier 6 ganger i året i forbindelse med objektet, samt evt.  på reklame og trykksaker i forbindelse med objektet.
 • Rollup eller banner på stevner og/eller info på foreldremøter.
 • Eventuelt profilering på klubbtøy, badehette oa. etter avtale.
 • Støtteklistermerker for å vise lokalt engasjement. 

 Vi er selvsagt åpne for å diskutere andre løsninger som kan fungere best mulig for akkurat dere! 

Avtalene løper fortrinnsvis for 3 år av gangen, men vi kan inngå avtaler for kortere eller lengre perioder dersom dette er ønskelig. 

Som sponsor kan dere velge å inngå en avtale om generell spons av klubben eller mer spesifikke sponsorobjekter knytta til tre hovedområder:  

Svømmeskolen - svømming er livsviktig kunnskap – Bidra til at flere lærer å svømme 

Svømmeskolen - i svømmeskolen har vi utgifter til instruktører, utstyr og daglig drift. 

Sommersvøm/feriekurs - vi har en drøm om å kunne tilby gratis kurs i skolens ferier!  

Konkurransegruppene – bidra til at unge utøvere får utvikle seg videre 

NM-gruppa, Utøvere som trener ca 20 timer i uka og sikter inn mot NM-deltagelse og høyere. Denne gruppa har store utgifter knytta til treningsleirer og reisestevner. Klubben har pr. nå utgifter knytta til delvis refusjon av utgifter til deltagere som kvalifiserer seg til ÅM,NM-ungdom,  NM – kortbane og NM-langbane, samt lønnsutgifter til trenere og reiseutgifter til trenere og lagledere. 

Utfordrer - LÅMØ - KONKURRANSE – Aspirant - utøvere som trener fra 4 – 9 treninger pr. Uke. Disse utøverne har utgifter knytta til to treningsleirer og 2 – 4 reisestevner årlig. Klubben har pr. nå utgifter knytta til delvis refusjon av utgifter til deltagere som kvalifiserer seg til ÅM, samt lønnsutgifter til trenere og reiseutgifter til trenere og lagledere.  

Stevner: Sandnes Open (desember), Sandnessprinten (april). Med nye fasiliteter håper vi å kunne tilby stevner som strekker seg ut over egen region. I 2022 gjennomførte vi 2 stevner med over 300 deltagere fra hele Vest- og Sørvestlandet. Disse stevnene er viktige inntektskilder for klubben, men vi har også utgifter knytta til disse arrangementene. 

 Region- og landslagsutøvere: Vi har i 22/23 sesongen foreløpig 5 utøvere på Regionlag vest sitt junior og utviklingslag og 1 utøver på juniorlandslaget sin utviklingsgruppe. Klubben har som mål å dekke utgifter disse utøverne har til samlinger.  

 “Svømming for alle” - svømming er livsviktig kunnskap – bidra til at alle barn lærer å  svømme og kan delta i våre aktiviteter uavhenging av fysiske, psykiske, sosiale eller økonomiske utfordringer. I dette prosjektet ønsker vi å lønne miljøtrenere som kan følge opp enkelt utøvere som har behov for det. Vi har også en ordning der utøvere kan søke om å få dekket hele eller deler av trenings-/kurs-avgift.