SSLK's styre består av foreldre som er nominert av valgkomiteen og valgt inn på årsmøtet.

Har dere spørsmål eller innspill til styret er det bare å ta kontakt på e-post styret@sandnes-slk.com eller bruke de oppførte e-postadressene. Dette er et verv som gjøre ved siden av representantenes ordinære jobber, så henvendelser besvares så fort som mulig.

Fra mars 2022 er styret bestående av:

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Trond Arve Pettersen leder@sandnes-slk.com
Nestleder Stine Tuxen nestleder@sandnes-slk.com
Kasserer Konstantin Monastyrev faktura@sandnes-slk.com
Svømmeskolen Tord Ursin tord@sandnes-slk.com
Oppmann Britt-Anne Eiken Refvem oppmann@sandnes-slk.com
Reiseansvarlig Roy Gordon Middleton reiseansvarlig@sandnes-slk.com
Konkurransegrupper og HMS Randi Thon Østbø randi@sandnes-slk.com
Klubbutvikling og arrangement Kjartan Risa kjartan@sandnes-slk.com
Klubbvekst Bente Nistad Westermoen bente@sandnes-slk.com