Påmelding til svømmeskolen

Sandnes Svømme og Livrednings Klubb har kurs for begynner- og videregående opplæring. Ved påmelding er det viktig at vi får tilstrekkelig med informasjon til å plassere barnet på riktig kurs. Som en del av Norges Svømmeskole bruker vi nettstedet tryggivann.no til å håndtere påmeldinger, ventelister og utsendelser av informasjon o.l. Før du går i gang med å registrere barnet på venteliste er det viktig at du leser veilederen «opprett bruker».

Ved påmelding via tryggivann.no, bruk nivåvelgeren for å fylle inn nivå i feltet «Info til arrangør». NB: Dette feltet må fylles ut for å få plass i svømmeskolen.

Oversikt over ventelister finner du på tryggivann.no

Svømming er populært i Sandnes og vi har derfor ventelister ved påmelding. Ventetiden kan variere noe, men du må påregne ca. 6 mnd ventetid. Dersom du melder på barn som er yngre enn minste alder vil de måtte stå på venteliste til de har fylt 5 år.
Det er aldersbegrensning på ventelisten – barnet må være fylt 4 år før en kan legge dem inn.

Svømmeskolen Sandnes SLK

Sandnes Svømme og Livrednings Klubb er en del av Norges svømmeskole, som er fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring. Klubber tilsluttet Norges Svømmeskole tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet, basert på solid pedagogikk/metodikk, tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Planen inneholder ikke detaljerte timeplaner, da disse utvikles lokalt når man vet hvilket nivå elevene er på, og hvilke rammebetingelser man har til rådighet. Hver enkelt svømmeskole lager sine lokalt tilpassede timeplaner basert på disse rammebetingelsene.

Norges Svømmeskole har fokus på:

  • at svømmeopplæring skal være gøy
  • ferdighetsutvikling
  • svømmeteknisk utvikling
  • kognitiv utvikling
20060712_162142

Svømme opplæringen tar utgangspunkt i barnets nivå og utvikler dette. Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barna skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger. Hovedmålet i begynneropplæringen er at de skal bli svømmedyktige.