Sandnes Svømme og Livrednings Klubb har kurs for begynner- og videregående opplæring. Ved påmelding er det viktig at vi får tilstrekkelig med informasjon til å plassere barnet på riktig kurs. Som en del av Norges Svømmeskole bruker vi nettstedet tryggivann.no til å håndtere påmeldinger, ventelister og utsendelser av informasjon o.l. Før du går i gang med å registrere barnet på venteliste er det viktig at du leser veilederen «opprett bruker».

Ved påmelding via tryggivann.no, bruk nivåvelgeren for å fylle inn nivå i feltet «Info til arrangør». NB: Dette feltet må fylles ut for å få plass i svømmeskolen.

Oversikt over ventelister finner du på tryggivann.no

Svømming er populært i Sandnes og vi har derfor ventelister ved påmelding. Ventetiden kan variere noe, men du må påregne ca. 6 mnd ventetid. Dersom du melder på barn som er yngre enn minste alder vil de måtte stå på venteliste til de har fylt 5 år.
Det er aldersbegrensning på ventelisten – barnet må være fylt 4 år før en kan legge dem inn.