Etter hvert kurs i Svømmeskolen ber vi foreldre/foresatte om å gi oss tilbakemelding på gjennomført kurs gjennom en kort spørreundersøkelse. Undersøkelsen omhandler læring, trivsel, instruktører, kommunikasjon m.m. Tilbakemeldingene fra foreldre/foresatte er svært viktige for vårt arbeid med forbedring av våre kurs.

Våren 2019 er vi stolte over å kunne vise til et resultat på 5 av 6 stjerner!

Samtidig er vi ydmyke på at vi kan bli bedre. Vi bruker informasjonen fra undersøkelsen til å gi våre instruktører tilbakemelding og igangsette nye tiltak, slik at vi kan bli enda bedre.

Takk for innspill!