Hei foreldre og andre svømmevenner!

Vi ønsker med dette å redegjøre for noen forhold vedrørende deltakelse og stemmerett på Årsmøte i SSLK.

Det har tidligere vært en oppfatning og praksis på at dersom våre barn er medlem av klubben så gir dette foreldre automatisk stemmerett på Årsmøte i klubben. Ifølge SSLK sine lover og krav fra Norges Idrettsforbundet er dette ikke tilfelle, jfr. vedlagte lover for SSLK, § 5, 1 ledd.

Vi ønsker at alle dere foreldre skal være aktive og engasjerte i klubben og delta på Årsmøte for å være med å utvikle klubben videre, få informasjon om, og få eierskap til beslutninger som blir gjeldende.

For å få til dette i 2014 kreves det altså at dere som foreldre blir støttemedlemmer i klubben.

Photo 23.11.13 12 42 35

Årsmøte i 2011 vedtok at prisen for å være støttemedlem er kr 125,- pr. halvår.
For å gjøre dette enkelt for alle ønsker vi å fakturere dette for 1 år av gangen – altså kr 250,-.

Årsmøte i SSLK vil avholdes og innkalling vil bli gjort etter vedlagte lover.
For å være stemmeberettiget er det krav om gylig medlemskap minst 1 måned før Årsmøte. Betalingsfrist vil derfor bli satt til 31. jan.

Vi håper på et sterkt Årsmøte i SSLK i 2014, med god oppslutning fra medlemmene. Vi oppfordrer derfor dere alle til å bli støttemedlemmer i SSLK, og innbetale kr 250,- i kontingent for 2014, innen 31. januar.

For å melde dere på som støttemedlemmer bruker dere denne påmeldingslinken:

http://www.tryggivann.no/ab/meldpaakurs.aspx?kursid=22528&fortrinn=St%F8ttemedlemsskap%202014

Vi gjør dere oppmerksom på at en må ha fylt 15 år for å ha stemmerett. Svømmere over 15 år har stemmerett på årsmøte når kursavgiften er betalt.

Lykke til, vi ser frem til et begivenhetsrikt år i SSLK med aktive støttemedlemmer med stort engasjement og mye gøy sammen!

Med vennlig hilsen
for Sandnes Svømme- og Livredningsklubb

Bjørn Vestly
Styreleder