Det nærmer seg nå forhåpentligvis gjenåpning av svømmehaller. Det er fortsatt mye som er uavklart, så kan vi ikke nå si med sikkerhet hvordan opplegget blir. Det første som må på plass er veileder for svømmehaller. Den er lovet i god tid før åpning, men signaler tyder på at den kanskje ikke kommer tidsnok til åpning 1. juni. Vi planlegger allikevel ut fra at svømmehallene åpnes 1. juni, selv om det kan bli noen dager senere.

 

Planlagte oppstartleirer

Med gjeldende reiseråd vil det ikke være mulig å gjennomføre de planlagte oppstartleirer. Selv om det skulle bli justeringer i restriksjoner fremover, ser ikke svømmeklubben at det vil være mulig å gjennomføre leirene på en måte som svømmeklubben kan stå ansvarlig for. De planlagte oppstartleirer er derfor avlyst.

 

Tilgang til vann:

Perioden 1. juni – 19. juni

Sandnes kommune har stengt ned alle svømmehaller nå, og planlegger med å gjenåpne Riska hallen, Øygard og Høyland i perioden. Vi er lovet at alle treningstimer vi har i Giskehallen (ca 25 timer) blir flyttet til Riskahallen i denne perioden, slik at vi ikke skal få mindre treningstimer enn vanlig frem til sommeren. Verdt å merke at morgentrening, og toppidrett ikke er våre treningstider og er ikke lovet flyttet til Riskahallen. Det er også knyttet usikkerhet til hvorvidt Øygard og Høyland faktisk blir åpnet.

Sandvika svømmehall er også nedstengt og ikke planlagt åpnet før skolestart til høsten.

 

Perioden 19. juni – 21. august

Sandnes kommune planla før nedstenging å ha et lignende tilbud som i fjor, med åpen svømmehall 2-3 ganger i uken. De vurderer nå om dette kan gjennomføres på Riskahallen, og at svømmeklubben da kan få noe tid til trening disse dagene.

 

Veileder fra svømmeforbundet:

Veileder fra svømmeforbundet legger opp til at det for konkurranse svømmere er maks to i hver bane, alternativt at det er maksimalt 4 i hver bane dersom en deler 25m bassenget i 12m+1m+12m. Deles bassenget kan det allikevel bare være maks 20 i vannet samtidig. I tillegg er det mange krav til renhold, vakter osv.

For svømmeklubben betyr det at vi trenger ca 100 timer med vann i uken i et 6 baners basseng, for å kunne gjennomføre et tilnærmet vanlig treningstilbud for klubbens konkurranse svømmere.

 

Sandvika svømmehall:

Da gapet mellom behov og tilgjengelig vann er så stort, har svømmeklubben gått i dialog med Sandvika svømmehall for å utforske muligheten for å gjenåpne Sandvika svømmehall for svømmeklubben. Sandvika svømmehall har vist stor forståelse for svømmeklubbens behov, og vi har kommet til en enighet om leie av Sandvika svømmehall fra 1. juni til 21. august.

 

Planen videre:

I perioden 1. juni til 19. juni vil vi prøve å få avviklet svømmetreninger for alle konkurransesvømmere og rekrutter, samt få i gang noen av de utsatte svømmeopplærings kursene. Svømmeopplæring blir lagt til Øygard/Høyland, mens vi vil prioritere å bruke Riskahallen for konkurranse gruppen og rekruttene. Riskahallen har større kapasitet (og er bedre egnet for de yngste) enn Sandvika. Elite/NM/Utfordrer og LÅMØ gruppen vil trene i Sandvika. Hvor mye trening en får plass til i disse første ukene må en komme tilbake til, da vi håper at det blir åpnet for flere samtidig i bassenget når ny veileder er på plass.

 

I perioden 20. juni til 21. august vil konkurransegruppen som vanlig ha sommerferie. Vi er i dialog med Sandnes kommune for å få gjennomføre oppstartleir for konkurransegruppen på Forsand siste uke før skolestart. Pris på leir kommer vi tilbake til, men det blir vesentlig rimeligere enn Løkken. Rekrutter og svømmeopplæring har også sommerferie.

 

Det arbeides med et tilbud om «sommer svømming» i Sandvika for Elite/NM/Utfordrer og LÅMØ gruppen. I utgangspunktet er planen at gruppene får tilbud med den treningsmengden de normalt har. Vi må samtidig se på justeringer mellom grupper for å sikre at vi har fulle grupper. Videre kan det også være smittevern grunner til at vi samler f.eks. søsken for å redusere smitteeksponering for familier. Pris for «sommer svømming» er ikke helt klar, men en kan anta at det blir litt rimeligere enn vanlig oppstartleir, og mye rimeligere enn NM leir. Det kan også bli behov for noe dugnad (Corona vakter, garderobe vask mellom grupper o.l.) for å avvikle treningene. Vi kommer tilbake til dette når vi vet mer. Svømmere som har deltatt på landtreningene og som planlegger å fortsette svømming til høsten vil bli prioritert dersom det blir for mange som ønsker «sommer svømming»

 

Etter sommeren:

Pr i dag vet vi lite om hva som skjer i perioden fra skolestart frem til Austrått svømmehall åpner, så det må vi komme tilbake til litt senere

 

Styret