16.3.2020

Sandnes Svømme og Livredningsklubb har dessverre sett seg nødt til å permittere trenere og instruktører all den tid vi ikke har svømmehaller tilgjengelig. Trenerne bruker varslingstiden til å lage et opplegg for egentrening dersom situasjonen blir langvarig. Akkurat nå er det vedtatt et omfattende forbud som gjør at vi ikke kan gå ut med eller medvirke til noe som kan være i strid med vedtaket. NIF har beskrevet litt om de juridiske sidene av vedtaket her:https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset/

Dette betyr at SSLK ikke har noen aktivitet mot medlemmer fra og med 12.3.20.

Styret arbeider med å begrense de økonomiske konsekvenser for ansatte, klubb og foreldre, samt å sørge for å overholde de forpliktelser vi har som organisasjon og arbeidsgiver. Vi vil forløpende holde dere oppdatert.

12.3.2020

Styret har 12.3.2020 gått gjennom situasjonen som har oppstått etter at nye og strengere tiltak for å begrense spredning av corona virus ble innført. Vi følger råd fra Folkehelsemyndigheter, Idrettsforbundet og Svømmeforbundet, og er også i dialog med Sandnes kommune. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å forhindre smitte blant våre ansatte, utøvere og deltagere. I den nåværende situasjonen ser vi ingen mulighet til å drive aktivitet videre all den tid vi ikke har tilgang til svømmehaller og organisert trening ikke skal avholdes. Vi ser oss derfor nødt til å innstille kurs og treninger inntil videre.

Oppstart av planlagte svømmeopplæringskurs utsettes. De vil bli avholdt så snart det er praktisk gjennomførbart. I denne omgang er oppstart utsatt til etter påske, men vi vet selvsagt ikke når vi får tilgang til svømmehaller og kan starte med kurs igjen.

Planlagt årsmøte vil heller ikke være mulig å gjennomføre og er utsatt på ubestemt tid.

I denne situasjonen må vi også sørge for at klubben har kontroll med de økonomiske konsekvensene for ansatte, utøvere og deltagere. Klubben har til enhver tid en betydelig økonomisk risiko rundt lønns- og reisekostnader som kan bli en utfordring dersom de ikke blir håndtert.

Vi føler det er riktig å gi dere en status på de ulike planlagte aktivitetene, selv om vi p.t. ikke har alle avklaringer på plass. Vi jobber for å gjøre vårt ytterste for at de økonomiske konsekvensene for foreldre/utøvere blir så begrenset som mulig.

Status pr. 12.3.2020 er som følger:

Stevner avlyst av arrangør:

    • LÅMØ Vest: Ingen avklaring fra hotell på refusjon av mat/overnatting etter avlysning. Transport blir refundert.
    • BSF: Ingen avklaring fra BSF på refusjon av mat/overnatting etter avlysning. Transport blir refundert.
    • Stockholm Swim: Delvis avklaring på refusjon av mat/overnatting etter avlysning. Transport blir refundert.

Klubben vil refundere det beløp vi klarer å få tilbake fra arrangør når vi har konkludert på de ulike stevnene. Vi må ha forståelse for at arrangørene nå er i en krevende situasjon hvor det kan ta noe tid å konkludere.

Påskeleir til Nørresundby:

Vi følger de nasjonale råd fra Folkehelsemyndigheter i Norge og Danmark, og vil gjennomføre leiren hvis tilrådelig fra norske og danske myndigheter. Denne leiren er kjøpt som en pakkereise, og det er vår forståelse at den vil bli fullt ut refundert dersom den ikke kan arrangeres.

Årsklassemesterskap:

Vi vil sende utøvere til Årsklassemesterskapet dersom dette blir avholdt.

NM leir Calella:

Da dette ikke er en pakkereise, bærer klubben den økonomiske risiko ved avlysing. Dette er et for stort beløp for klubben å garantere for, og vi har derfor benyttet muligheten til å avbestille mens vi enda kunne gjøre det vederlagsfritt. Dersom det blir arrangert NM langbane i sommer vil vi forsøke å legge på plass et annet opplegg for svømmerne.

NM langbane:

Vi vil sende utøvere til NM langbane dersom dette blir avholdt.

Oppstartsleirer og andre stevner vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.