SSLK har søkt om kr 50 000,- fra Sandnes Sparebanks Gavefond.
Vi vil oppfordre alle om å gå inn på vedlagte link for å støtte klubben sin i denne saken.

Mvh
Sponsorgruppa i SSLK

http://www.takksandnes.no/sokere