Styret behandlet 25. april 2016 forslag til endring av retningslinjer basert på Norges Idrettsforbunds retningslinjer. Følgende generelle retningslinjer ble godkjent og innført pr 25. april 2016:

Retningslinjer utøvere 

Retningslinjer foreldre/foresatte

Retningslinjer trenere

Retningslinjer mobbing 

Retningslinjer alkohol

Retningslinjer skikk og bruk e-post 

 

Styret