Denne helgen skulle vi alle vært i Giskehallen og hatt avskjedsstevne for hallen vi har hatt fast tilhold i siden den stod ny. Slik ble det ikke, og vi har fortsatt ingen dato for når vi kan gjenoppta svømmetrening. Vi vet at dette er vanskelig for svømmerne, og ser at de gjør sitt ytterste for å holde seg i form til dagen da vi igjen kan starte opp igjen. Vi er også takknemlige for alle som stiller opp og er med på å arrangere noen landtreninger i små grupper for svømmerne. Det å kunne samles i små grupper er viktig for å opprettholde motivasjon i aktivitet og trening. Vi tenker også mye på at vi nå har 51 permitterte ansatte, som ikke aner når de får begynne å jobbe igjen. De fleste er studenter og står helt uten inntekt i denne perioden.

Styret arbeider derfor med kommune, krets og forbund for å få et unntak som gir oss tilgang til svømmehallene. Styret mener at det er fult mulig å gjennomføre svømmetreninger, samtidig som vi overholder kravene satt av helse myndighetene. Vi har god dialog med kommunen, og selv om de deler vår oppfatning, er det ikke mye de kan gjøre så lenge det er besluttet at svømmehaller skal være stengt. Det er derfor gledelig å registrere at Norges Svømmeforbund den 15.4.20 endelig ble tydelige på at de også mener at svømmetreninger kan gjennomføres, og har sendt brev til helsedirektoratet for å få til et unntak. Det er ikke signalisert noe rundt når vi kan forvente en tilbakemelding, men vi håper jo at det skjer de nærmeste dagene. Selv om vi skulle lykkes med å få tilgang til svømmehallene, må vi regne med at det frem til sommeren ikke vil være full kursaktivitet eller vanlige svømmetreninger.

Økonomi

Nedstenging av svømmehallene, med påfølgende avlysning av stevner og arrangementer har i mars og april gitt svømmeklubben et betydelig tap som vi nå har nå søkt lotteritilsynet om kompensasjon for. Da lotteritilsynet skal fordele 700 millioner kroner på alle idrettslag i Norge, er det lite sannsynlig at vi får tapet dekket fult ut, snarere må vi regne med at vi kun får dekket en liten andel. Vi søker derfor også om støtte fra forskjellige fond, banker o.l. for å ytterligere minimere tapet.

Vi har stort sett fått refundert mesteparten av de avlyste stevner og leirer, men kost og overnatting for LÅMØ i Førde gjenstår. Scandic har i utgangspunktet sagt at alle som har bestilt før 27.3 kostnadsfritt kan ombooke til et nytt tidspunkt innen 30. april 2021. Dette hjelper jo ikke oss noe særlig, da vi ikke har noen planer om å dra til Førde innen 30. april 2021. Vi arbeider videre med dette med sikte på å få refundert pengene, eventuelt få tak i kompensasjon fra noen av de andre ordningene. Scandic er dessverre trege i responsen, så vi har ikke noen indikasjon på når vi kommer til en avklaring her.

Fremover

Da alle idrettsarrangementer frem til 15. juni er forbudt, er det lite trolig at det blir noen vanlige svømmestevner før til høsten. Skulle det mot formodning være mulig å arrangere stevner etter 15. juni må en regne med at disse vil ha såpass mange restriksjoner på antall deltagere at det kun vil være noen få som får mulighet til å delta.

Oppstartleirer i utlandet må en også regne med at ikke blir noe av. Vi har ikke kansellert våre bestillinger, og skulle det være tilrådelig å gjennomføre, så vil vi selvsagt arrangere leirene. Det mest realistiske er nok allikevel at vi må anta at det ikke vil være mulig å gjennomføre, og vi ser nå etter alternativer i Norge.

For Styret i SSLK
Tor Inge Vik
leder@sandnes-slk.com