Vandrepokaler

Vandrepokal tildeles den svømmer som har oppnådd høyest FINA poeng innen en svømme stil. Pokal for høyeste FINA poeng tildeles den svømmer som har oppnådd høyest poeng uavhengig av stilart. Svømmere som har blitt tildelt vandrepokal 3 ganger, får pokalen til odel og eie.

Jenter

Butterfly Rygg Bryst Fri Medley FINA
2019 Eline Vik Eline Vik Eline Vik Eline Vik Eline Vik* Eline Vik
2018 Eva Sofie Larsen Stangeland Eline Vik* Johanne Heines-Pettersen Martine Hallberg* Eline Vik Martine Hallberg*
2017 Eline Vik Eline Vik Johanne Heines-Pettersen* Martine Hallberg Eline Vik Martine Hallberg
2016 Johanne Heines-Pettersen Eline Vik Johanne Heines-Pettersen Martine Hallberg Johanne Heines-Pettersen Martine Hallberg
2015 Johanne Heines-Pettersen Siri Bowitz Nedregaard Johanne Heines-Pettersen Marie Heines Pettersen Johanne Heines-Pettersen Marie Heines Pettersen
2014 Marie Heines Pettersen Thea Bowitz Nedregaard Hanna Årsvoll Ryen* Marie Heines Pettersen* Marie Henies Pettersen* Marie Heines Pettersen*
2013 Sirill Therese Follo Bårtvedt Sirill Therese Follo Bårtvedt Hanna Årsvoll Ryen Marie Heines Pettersen Marie Heines Pettersen Marie Heines Pettersen
2012 Thea Bowitz Nedregaard Thea Bowitz Nedregaard* Hanna Årsvoll Ryen Marie Heines Pettersen Marie Heines Pettersen Marie Heines Pettersen
2011 Sirill Therese Follo Bårtvedt Thea Bowitz Nedregaard Stine Marie Anderssen Sirill Therese Follo Bårtvedt Stine Marie Anderssen Stine Marie Anderssen
2010 Sirill Therese Follo Bårtvedt Thea Bowitz Nedregaard Stine Marie Anderssen Sirill Therese Follo Bårtvedt Stine Marie Anderssen Stine Marie Anderssen
2009 Nicole Egeland Nicole Egeland Nicole Egeland Nicole Egeland Nicole Egeland Nicole Egeland

Gutter

Butterfly Rygg Bryst Fri Medley FINA
2019 Simen Vik Simen Vik* Simen Vik Simen Vik Simen Vik Simen Vik
2018 Simen Vik Simen Vik Martin Skar Talberg* Linus Klepp Vik Martin Skar Talberg Martin Skar Talberg
2017 Simen Vik* Simen Vik Martin Skar Talberg Simen Vik* Simen Vik Simen Vik*
2016 Simen Vik Jørgen Vestly Martin Skar Talberg Simen Vik Simen Vik* Simen Vik
2015 Simen Vik Ole Andre Wigestrand* Hans Emil Torgersen Simen Vik Simen Vik Simen Vik
2014 Marius Holm Ole Andre Wigestrand Glenn Skjæveland* Ole Andre Wigestrand Simen Vik Ole Andre Wigestrand
2013 Erik Andre Klepp Vik Ole Andre Wigestrand Glenn Skjæveland Ole Andre Wigestrand Glenn Skjæveland Ole Andre Wigestrand
2012 Erik Andre Klepp Vik Glenn Skjæveland Glenn Skjæveland Erlend Anfinsen Glenn Skjæveland Glenn Skjæveland
2011 Glenn Skjæveland Thommas Brustveit Glenn Skjæveland* Henry Ravndal* Glenn Skjæveland* Henry Ravndal*
2010 Glenn Skjæveland Thommas Brustveit Glenn Skjæveland Henry Ravndal Glenn Skjæveland Henry Ravndal
2009 Henry Ravndal Glenn Skjæveland Glenn Skjæveland Henry Ravndal Glenn Skjæveland Henry Ravndal