Verv Navn e-post
Leder Tor Inge Vik leder@sandnes-slk.com
Nestleder Niels Alle nestleder@sandnes-slk.com
Kasserer Jan Vegard Bentzen kasserer@sandnes-slk.com
Sekretær Mona Riska sekretaer@sandnes-slk.com
Matrialforvalter Cecilie Ersdal matrialforvalter@sandnes-slk.com
Oppmann Lars Ove Vik oppmann@sandnes-slk.com
Reiseansvarlig Terje Fjellheim reiseansvarlig@sandnes-slk.com
Medlemsregister Live Gjesdal Nilsson faktura@sandnes-slk.com
Foreldrelaget Anne Tengs-Pedersen foreldrelaget@sandnes-slk.com
Svømmernes representant Linus Klepp Vik  

Felles e-post til hele styret: styret@sandnes-slk.com