Det var lenge et savn at Sandnes ikke hadde en svømmeklubb. Flere krefter var i gang for å starte opp, men først når Norges Livredningsselskap kom inn i bildet ble det en realitet. Ved et konstituerende møte 15. august 1927 ble laget stiftet og formann i Norges Livredningsselskap var tilstede. Det første styret bestod av: Sverre Asserson (formann), videre Th. Hovstad, O.O. Berge, Jørgen Rostrup og Alf Skjæveland.

Som de fleste eldre Sandnesbuer vet, ble tilholdsstedet for aktivitetene i klubben de første årene flyttet noe på, men best kjent er nok Sjøbadet på Hana (Lauvvika) som Sjøspeiderne overtok da Giskehallen stod ferdig i 1965. Ved Sjøbadet var det ikke alltid så greit å trene. Sesongen var kort, 4-5 måneder, og når en skulle trene i ned til 12-13 grader i vannet kunne det ikke alltid være morsomt. Klubben drev på med litt stup også i denne tiden, både tårn (10m) og sviktstup.

Som en historisk kuriositet kan nevnes at svømmeklubben var den som sammen med Frisinn sportsklubb i Stavanger faktisk startet opp volleyballsporten i Norge.

Gjennom alle år har klubben drevet en svært aktiv svømmeopplæring i byen. Livredningskurser er det og blitt avholdt mange av. Magne Lura og Paul Lura var de bærende krefter i gjennom mer enn 30 år. Det er ikke få tusen ”sandnesgauker” de har lært å svømme.