Endelig har SSLK fått et skikkelig bildearkiv. Her tar vi vare på gode minner.

Bilder