IMG_2770Hjerte- og lungeredning (HLR) er noe elever skal ha kjennskap til fra barne- og ungdomsskole, men dette er mindre vektlagt i videregående opplæring med mindre en går helsefag. Enkle førstehjelpstiltak kan redde liv, og kunnskap rundt dette bør repeteres jevnlig for å kunne reagere hensiktsmessig om ulykken oppstår.

Svømming har i mange år vært en del av faget Aktivitetslære i første klasse idrett ved Gand vgs, nå Sandnes vgs. Som idrettsfaglig studieretning, med årlige turer både ved sjø og på fjell, mener vi at det er spesielt viktig at HLR og livredning inngår i opplæringen. Vi ønsket derfor å legge større vekt på dette i svømmeundervisningen i år, og etter en av våre svømmetimer i Giskehallen kom vi i prat med Sandnes SLK sine instruktører. Utgangspunktet for samtalen var at vi ønsket å låne dukker til å praktisere HLR, samt finne en god løsning for å gjennomføre dette. SSLK ønsket å bidra som frivillig i vår HLR- og livredningsundervisning, og det ønsket vi også.

Sammen med SSLK planla og gjennomførte vi i november i år et intensivkurs i livredning fordelt på to dager (totalt 2.5 timer). Elevene fikk praktisk og teoretisk opplæring i prinsippet om den forlengede arm, dykking etter gjenstander, ilandføring, samt hjerte- og lungeredning. For å få en mest mulig realistisk tilnærming gjennomførte elevene som en avslutning på kurset disse øvelsene som et sammenhengende hendelsesforløp iført klær. Ved hjelp av medelever som ”forulykkede” og ”Annedukker” på kanten fikk elevene erfare og kjenne på livredning i praksis.

Det var motiverende for oss som lærere å se elevenes engasjement gjennom øktene. En anonym spørreundersøkelse i ettertid viste at hele 85 % svarte at livredningskurset «I stor grad» eller «I svært stor grad» var nyttig for dem. Så mye som 43 % syntes kurset var nyttig i en svært stor grad. 38 % av elevene svarte at de «I stor grad» lærte noe nytt i løpet av kurset, mens kun 19 % svarte at de «I liten grad» lærte noe nytt.

Dette var et prøveprosjekt, men som følge av godt samarbeid kan vi som lærere ikke si annet enn at det var en suksess. Vi vil rette en stor takk til SSLK for engasjement og faglig ekspertise, og håper med dette på videre, livsviktig samarbeid.

Avslutningsvis inkluderer vi noen av svarene elevene ga på spørsmål om de hadde kommentarer til opplegget:

«Opplegget kunne godt ha vart litt lenger»

«Likte måten dere til slutt satt sammen alle deløvelsene til en»

«Opplegget var lærerikt og bra»

«Det var gøy å kunne sette seg inn i situasjonen»

«Positivt å kunne mer om livredning hvis jeg en gang havner i en slik situasjon»

Med vennlig hilsen,
Johanne Støren Stokke & Ole Andre Larsen
Sandnes videregående skole