Svømmeskolen SSLK arrangerte lørdag, 18. oktober «Kompetanse Lørdag» i Riskahallen.

klasserom baseng

– Vi hadde gjennomgang av «øvelsebanken» fra NSF. Vi satte i gang med gruppearbeid, hvor vi jobbet sammen med å finne Visjonen vi ønsker for Svømmeskolen. Deltakerne var svært engasjerte, vi satte opp mål og delmål på hvordan vi ønsker at vår Svømmeskole skal være og hvordan vi kan oppnå en best mulig svømmeskole i SSLK.

Vi hadde to gode foredrag fra engasjerte trenere i klubben.
– Helge Skretting fra treningsgruppen. Hans foredraget handlet om det å være forbilde, både som instruktør og i hverdagen.
– Ivar Flaten fra Konkurranse A hadde foredrag om kjerneøvelser og hensikten med oppgavene, og viktigheten av riktig visningsbilde. Og hvordan vi kan formidle dette på en best mulig måte. Han hadde litt ekstra innspill på linjeholdning – som er utfordring for mange av oss. Begge foredragene var svært lærerike, og instruktørene var aktive og stilte gode spørsmål.

SSLK spanderte pizza og i pausen ble det gode diskusjoner blant gjengen.

Hver for oss er vi gode – Sammen er vi best 🙂 Sammen for Svømmeskolen og SSLK!!

Anja som er en av våre hjelpeinstruktører hadde et innlegg hvor hun lærte oss øvelse r hun hadde lært på Lederkurs for ungdom (i regi av NIF), «Den coachende kollega». Dette handlet om å se hverandre og gi hverandre tilbakemeldinger på en riktig og god måte.

Instruktør Randi Amalia, som har over ti års erfaring i svømmeskolen, hadde innlegg for oss, der hun fortsatte tema fra forrige samling om «Hvordan fremme mestring og motivasjon samt skryte av barnet på riktig måte». Dette handlet om det å gi konkrete tilbakemeldinger, og si hva som er bra og hvorfor. Kursdeltakerne fikk diskutert hva de hadde brukt siden sist. Randi Amalia bemerket hvor mye tryggere gjengen var på hverandre nå enn sist samling. Dette er noe vi mener vil gjøre dem til enda bedre instruktører i svømmeskolen.

Vi hadde praktiske øvelser i vannet på slutten av dagen. Vi hadde inviterte barn fra Svømmeskolen slik at alle fikk prøve ut instruksjon i praksis. Alle fikk hver sin oppgave innen linjeholdning + en valgfri oppgave. Målet var å instruere disse oppgavene på en best mulig måte. Utrolig lærerikt for alle sammen å sette dette ut i praksis med en gang.

Under kompetanselørdagen merket vi at instruktørene ønsker å gjøre hverandre og seg selv bedre, og det for å bli en best mulig instruktør og kollega. Kjekt å være med å oppleve at en slik dag som dette kan gi dem noe både for personlig vekst og som ansatt i Svømmeskolen SSLK . Det å se instruktørene vokse seg tryggere på sin rolle og ta ansvar for jobben sin var kjempeflott.

Som svømmeskoleansvarlig var dette en kjempe motiverende dag. Jeg er sikker på at slike samlinger er svært verdifull for oss alle, og videre vil dette gi gevinst for svømmeskolen SSLK.

Hilsen Kari Svømmeskoleansvarlig