Sandnes Svømme og Livrednings Klubb har publisert klubbrekorder for kortbane/langbane med topp 20 lister. Det er også publisert årsklasserekorder også for aldersbestemte klasser.

Klubbrekorder, klubbens topp 20 lister og aldersbestemte klubbrekorder er stort sett korrekte for kortbanerekorder, da datagrunnlaget for disse listene er noenlunde bra. For langbane og aldersbestemte topp 20 lister er kvaliteten god fra 2005 og frem til i dag, mens eldre tider i liten grad er med da disse data ikke er publisert på medley, eller i medley arkiver.

Vi publiserer årsklasserekorder for alderne 11-18 år. Rekorder satt av svømmere 19 år eller eldre på samles i en klasse.

Skulle det mangle tider som du ønsker å få registrert må innrapporterings skjema fylles ut og sendes hoved trener på mail (helgeihle@gmail.com) for godkjenning.

26.11.14
Det er nå lagt til klubbrekorder for stafetter. Her er datagrunnlaget svært tynt da det baserer seg på tider som er tilgjengelige via livetiming.