query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Emilie Sverresvold Simonsen
16 15
50 Fri 35.35 33.33
100 Fri 1:15.16 1:13.24
200 Fri 2:37.09 2:34.08
400 Fri 5:20.82 5:16.35
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg 2:58.41 2:59.26
50 Bryst 44.54 43.40
100 Bryst 1:34.66 1:32.02
200 Bryst 3:17.66 3:10.17
50 Fly 39.70 40.53
100 Fly 1:30.60 1:31.03
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:58.74 2:59.92
400 Medley 6:15.35

Årsklasse tider langbane - Emilie Sverresvold Simonsen
14
50 Fri 34.94
100 Fri
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 47.17
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 47.09
100 Bryst
200 Bryst
50 Fly 48.08
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley