query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Emilie Simonsen Sverresvold
15 14 13 12
50 Fri 35.88 33.75 40.10 43.80
100 Fri 1:17.25 1:17.10 1:36.23 1:44.52
200 Fri 2:41.80 2:45.06
400 Fri 5:33.16 5:42.31
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 41.72 50.89 57.22
100 Rygg 1:57.20
200 Rygg 3:04.89 3:11.12 3:52.31
50 Bryst 43.63 44.16 49.46 53.53
100 Bryst 1:33.23 1:34.86 1:49.11 1:57.12
200 Bryst 3:14.25 3:16.28 3:45.54 4:13.58
50 Fly 41.14 42.02 51.66 58.79
100 Fly 1:38.08 1:42.49 1:56.89
200 Fly
100 Medley 1:25.77 1:27.20 1:47.26 1:53.90
200 Medley 3:03.40 3:04.72 3:38.17
400 Medley