Nedenfor kan du se forbedrede klubbrekorder og årsklasserekorder slik de stod ved utløp av det aktuelle året. Det betyr at samme rekord kan ha vært slått flere ganger av ulike svømmere samme år, men bare beste tid det aktuelle året vises.


Datagrunnlaget fra før 2006 er ikke rikholdig nok til å vise de faktiske endringer