query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Eirik Rønneberg Bustnes
17 16 15 14 13 12 11
50 Fri 28.90 27.45 28.96 29.66 33.31 35.77 42.27
100 Fri 1:00.40 57.64 1:00.90 1:04.03 1:10.80 1:23.50
200 Fri 2:07.21 2:00.51 2:10.04 2:22.08 2:30.33 3:01.13
400 Fri 4:21.43 4:17.76 4:35.18 4:53.34 5:15.13 6:33.56
800 Fri 8:46.52 8:43.67 9:37.38 10:51.92 11:55.31
1500 Fri 16:34.47 16:54.85 18:11.50 20:39.30 21:54.42
50 Rygg 32.85 34.33 34.90 38.12 44.65
100 Rygg 1:11.33 1:17.22 1:26.81 1:39.06
200 Rygg 2:20.70 2:32.18 2:40.27 3:03.75
50 Bryst 37.55 39.46 40.62 45.25 51.30 54.92
100 Bryst 1:22.11 1:25.24 1:26.53 1:42.44 1:50.05
200 Bryst 2:48.35 2:56.74 3:00.52 3:35.15
50 Fly 30.31 32.32 34.43 40.77
100 Fly 1:05.35 1:11.14 1:19.56 1:41.93
200 Fly
100 Medley 1:06.69 1:12.64 1:13.27 1:24.55 1:42.35
200 Medley 2:23.74 2:30.60 2:42.67 3:02.92
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Eirik Rønneberg Bustnes
16 14
50 Fri 26.86 33.27
100 Fri 58.40 1:09.27
200 Fri 2:06.07 2:36.37
400 Fri 4:23.13 5:16.61
800 Fri 9:05.24
1500 Fri 17:22.21
50 Rygg 33.62
100 Rygg
200 Rygg 2:48.02
50 Bryst
100 Bryst
200 Bryst
50 Fly 31.72 37.99
100 Fly 1:10.74
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:30.40 2:51.90
400 Medley