Svømmekonkurranse – Uapprobert

I tillegg til å være livsviktig kunnskap, er svømming også en konkurranse idrett. De fleste svømmeklubber, som driver med svømmeopplæring driver også med svømming som konkurranse form og arrangerer oppvisnings-, uapproberte- og approberte stevner.

På oppvisnings stevner får klubbenes nye svømmere sitt første møte med svømming som idrett, gjennom å vise hva de har lært til foreldre og andre tilskuere. I Sandnes SLK arrangeres årlig ett julestevne (typisk i slutten av November) hvor alle som klarer å svømme 25m eller mer får vise seg frem. På dette stevnet premieres de yngste svømmerne med en Sandnes SLK medalje på slutten av stevnet.

Når en har fått på plass basis svømmeferdigheter, kan en være klar for uapproberte stevner. Uapproberte stevner (også kjent som rekrutt stevner) er de fleste svømmeres første møte med svømming som konkurranse idrett. Svømmere på uapproberte stevner er typisk mellom 8 og 12 år, men det er ingen formelle aldersgrenser for de som har lyst til å prøve.

Uapproberte stevner vil typisk konkurrere i fri (hvor de fleste svømmer crawl), bryst, rygg og butterfly av lengder på 25m og 50m. Det kan også forekomme lengre distanser og da er ofte 100m individuell medley med (individuell medley består av 1/4 butterfly, 1/4 rygg, 1/4 bryst og en avsluttende 1/4 crawl).

Varigheten på et uapprobert stevne varierer ut i fra antall deltagere og antall øvelser, men er typisk mellom 2,5 – 4 timer inkludert en halvtimes pause hvor det pleier å være mulig å få kjøpt seg litt kaffe, brus, frukt og kaker (det er m.a.o. lurt å ha med kontanter). Det selges også programmer som kan være hendige å ha for å få oversikt over når svømmeren skal i aksjon.

Forberedelser

I forkant av stevnet vil vanligvis treneren ha en prat med den enkelte svømmer om hvilke øvelser som bør svømmes på stevnet. På noen stevner kan svømmerne få velge fritt, mens på andre har trenerne bestemt øvelsene. Det er treneren som har siste ordet om hva som skal svømmes uansett, og er noe uavklart tas dette direkte mellom foreldre og trener. Som foreldre er din viktigste oppgave å støtte opp om arbeidet som svømmeren og treneren gjør for at utviklingen skal bli best mulig.

Du mottar normalt informasjon i forkant av stevnet. Les informasjon som du blir gitt og sørg for at du gjør de nødvendige aksjoner, innen tidsfristene som er gitt. Er du for sen kan det være at du ikke får svømmeren med på stevnet.

Ikke planlegg med mye annen aktivitet på konkurranse dagen. Svømmerne har som oftest et sterkt ønske om å få med seg hele stevnet (premieutdeling skjer normalt helt til slutt), og vil noen ganger ha behov for noe tid til å fordøye opplevelsene etterpå. Det viktigste er at svømmeren får en god opplevelse av det å konkurrere sammen med andre.

Svømmerne takler det å skulle delta på stevne svært ulikt. Enkelte blir nervøse, mens andre ikke kan komme seg til hallen fort nok. For de fleste hjelper det å ha god tid og en viss plan i forkant (når skal en spise frokost, når skal en dra til stevne stedet, når skal sekken pakkes osv.) slik at en unngår unødvendig stress på selve konkurranse dagen.

Dagen før konkurranse

Svømmesekken kan pakkes dagen i forveien slik at den er klar.  Det er ikke uvanlig at en fort glemmer noe dersom denne skal pakkes på vei ut døren på konkurranse dagen. Under selve konkurransen vil svømmerne trenge:

  • Svømmetøy
  • Badehetter
  • Svømmebriller

Ta gjerne med to av hver, slik at du har en i reserve dersom noe skulle bli ødelagt. Sørg også for at svømmebriller sitter godt, da det er vanlig at noen mister svømmebriller i startstup, og får opplevelsen ødelagt av det. Det er helt bortkastet å gå til anskaffelse av konkurransesvømmetøy, konkurransebriller og konkurransebadehetter. La svømmerne bruke det utstyret de normalt bruker og er fortrolige med. Det kan også være lurt å ha med seg overtrekkstøy (gjerne klubb tøy) og innesko som kan brukes i svømmehallen. Det kan bli kjølig for svømmere, selv i en svømmehall, å springe rundt i vått svømmetøy under hele stevnet.

For jenter med langt hår kan det også være lurt å unngå balsam og hårkurer de siste dagene før stevnet, da badehetter har en lei tendens til å gli opp dersom håret er for glatt. Det er ikke lett å svømme når du føler at badehette eller briller holder på å falle av.

Konkurranse dagen

Vanligvis vil det være satt av noe tid til innsvømming før stevnet starter. Tidspunkt for innsvømming er normalt oppgitt i informasjon du har fått i forkant. Innsvømming er svømmerens mulighet til å gjøre seg kjent med bassenget, varme opp og bli trygg i hallen. Det er også trenerens mulighet til å få oversikt over hvem som er tilstede, og gi den informasjon som er nødvendig for at svømmeren skal komme seg til start på rett tid.

Foreldre har normalt ikke tilgang til basseng området, derfor er samspill mellom utøver, trener og arrangør det viktigste for at det skal bli et godt stevne for svømmeren. Er utøveren usikker så er den raskeste løsningen å ta kontakt med trener. Det er svært få hendelser som ikke løses av trener sammen med arrangør.

Mellom øvelsene trekker en del svømmere opp på tribunen til foreldre og andre. Er svømmeren på tribunen er det viktig at svømmeren sendes ned til bassenget i god tid slik at trenerne slipper å bruke tid på å lete etter svømmere som skal svømme.

For publikum kan svømmestevne bli en svært varm opplevelse. Erfarne svømmeforeldre/tilskuere stiller derfor opp i lett tøy, gjerne kortermet for å slippe å bli kokt på tribunen. De fleste svømmehaller har tribuner som er høyt plassert, og i en svømmehall må temperaturen være slik at svømmerne ikke fryser for mye når de går i svømmetøy.

Under stevnet

Når innsvømming er ferdig vil svømmerne bli bedt om å gå ut av bassenget, og skal normalt samles sammen med de andre i fra klubben rundt trenerne. Trenerne tar da ansvar for å få sendt svømmeren til start til rett tid. Stevner organiseres i øvelser som består av flere heat, fortrinnsvis med omtrent like flinke svømmere. På uapproberte stevner kan det være vanskelig å få til da mange svømmere aldri har svømt øvelsen før, men en forsøker, så langt det er mulig, å få dette til. Heatene organiseres slik at de uten tid begynner og en avslutter med de som har (antatt) best påmeldt tid i øvelsen. 

Bli klar til start

De fleste stevner har en speaker som leser opp hvem som skal svømme i neste heat og i hvilken bane de skal svømme. Dette kan være vanskelig for svømmerne å få med seg, og enkelte velger derfor å skrive opp øvelse, heat og bane med kulepenn/tusj på hånden/armen slik at svømmeren har dette med seg under stevnet. De fleste klarer seg fint uten, men det kan være en ekstra trygghet for usikre utøvere. Er utøveren usikker så har tidtakere lister som de kan bruke for å kontrollere når svømmeren skal starte. Vanligvis sjekker også tidtaker eller arrangør at det er riktig utøver som står til start. Det er m.a.o. uhyre sjelden at feil utøver blir sendt til start, men skulle det skje – så ordnes dette enkelt i ettertid.

Et vanligere problem er at utøver ikke er på plass til starttidspunktet. Normalt vil en da ikke vente på denne utøveren og heatet vil gå uten svømmeren. Skjer dette vil en prøve å få med utøveren i et senere heat hvis mulig, men det skjer at utøvere ikke får svømt en øvelse dersom svømmeren ikke var på plass. Det kan selvsagt oppleves dramatisk for utøveren, men da er det viktig å ta dette som læring til neste stevne slik at en unngår å miste øvelser i fremtiden.

Slusing

Start prosedyren på uapproberte stevner varierer, men en vanlig måte er å benytte «slusing». Slusing er en to/tre trins start hvor utøverne først samles på nummererte stoler (etter bane nummer), gjerne litt på siden av start området, før svømmerne følges frem til nummererte stoler bak startpallene før de til slutt går frem til startpallen. Slusing gir både arrangør og svømmer trygghet for at riktig svømmer kommer i riktig bane til riktig tid.

Start

Når svømmeren skal starte vil starteren gi signal om dette. Dersom det brukes fløyte vil signalet være noen korte etterfulgt av et langt fløytesignal. Svømmeren skal da gå opp på startpallen og gjøre seg klar til start. For enkelte kan startpallen være litt skummel, så dersom svømmeren ønsker det, kanen starte ved siden av startpallen. Når svømmerne er klar vil starter si «på plass» og sette i gang løpet med kort lyd/fløyte signal. Det er ikke mulig å tjuvstarte på uapproberte stevner, så er det noen som går for tidlig betyr det ingen ting for tidtaking eller resultat.

Tidtakere

Tidtakerne står med ryggen mot starter og setter i gang stoppeklokken når startsignalet går. De er plassert ved målsiden, slik at de kan se når svømmeren kommer inn og tar i veggen. Klokken stoppes når svømmeren er borti veggen. Det hender at enkelte svømmere glemmer å svømme helt inn, og da vil tidtaker gi beskjed slik at de får avsluttet løpet sitt, og tid blir notert.

Dommere

Dersom det er svømmedommere tilstede (kledd i hvitt) vil de følge med på løpene for å etterpå kunne veilede svømmere og trenere på tekniske detaljer som må arbeides med før en tar skrittet til approberte stevner. Det er ikke mulig å bli diskvalifisert for ureglementert svømming eller lignende på uapproberte stevner.

Hengende start

For å sikre en effektiv gjennomføring kjøres de fleste stevner med hengende start. Det betyr at når svømmerne er ferdige med sitt heat, så blir de værende i vannet til neste heat har startet. De som er i vannet skal henge på bane tauet, etter avsluttet heat, slik at de ikke er i veien for de som skal starte. Mange velger å henge under startpallene, og det går stort sett greit så lenge det ikke er ryggøvelser som skal svømmes. Det er allikevel best at svømmerne lærer seg å henge på banetauet, så er de ikke til hinder for neste svømmer uansett.

Etter at neste heat er startet, trekker svømmeren ut av bassenget ved å svømme til den langsiden som er nærmest. Svømmerne skal ikke gå ut av bassenget ved å klatre opp ved startpallen på kortsiden.

Resultatlister/Premiering

Hvordan resultatlister blir presentert varierer mellom stevner, men svært ofte blir de hengt opp på et egnet sted som er tilgjengelig for svømmere og publikum. I tillegg blir resultatlister sendt til klubbene, slik at den enkelte utøver kan få vite sine tider dersom de ikke har fått det med seg på stevnet. I tråd med barneidrettsbestemmelsene vil ikke resultater for utøvere 10 år eller yngre bli rangert etter tid.

Resultater for svømmere som er 9 år eller yngre blir ikke bli publisert/tilgjengeliggjort på internett. Resultater for svømmere som er 10 år eller eldre kan bli publisert/tilgjengeliggjort på internett. Dette er regulert av barneidrettsbestemmelsene. Har du utøvere som er yngre enn 10 år, må du derfor selv ta vare på tidene da du trolig ikke vil finne disse noe sted senere.

Selv om svømmerne har en tendens til å måle seg opp mot andre svømmere, så er dette veldig lite viktig. Plassering sier lite om svømmerens ferdighet, da dette kun måles opp mot de andre som var på samme stevne. Svømming er en individuell idrett og svømmere må lære seg å glede seg over egen forbedring snarere enn å måle seg opp mot andre. Barns utvikling er så forskjellig at plassering på dette nivået betyr minimalt for mulighetene til å bli en god svømmer senere.

Alle deltagere på uapproberte stevner får deltager medalje, normalt utdelt klubbvis på slutten av stevnet. Da får klubben mulighet til å vise frem alle svømmere og de kan motta sin velfortjente applaus fra tilskuerne.

Fotografering/Videoopptak

Dersom ikke annet er opplyst gjelder vanlige personvernregler for fotografering og videoopptak under svømmestevner. Bilder og film av egne barn er stort sett greit, men en skal alltid være svært forsiktig med deling av fotografi og videofilm av barn når de kun er ikledd svømmetøy. Er du usikker har Norges idrettsfobund laget noen retningslinjer her: Retningslinjer for publisering av bilder og film

Selv om foreldre i utgangspunktet ikke skal være langs basseng kanten, skader det ikke å spørre om å få lov til å komme til bassenget hvis du vil komme litt nærmere ditt barn for å få best mulig bilde. Innenfor rimelighetens grenser pleier det å gå bra, dersom det ikke er til hindrer for utøvere eller arrangører. De fleste som er med på å arrangere stevner har selv vært i den fasen hvor svømming er nytt og spennende, og ønsker å legge tilrette for at opplevelsen skal være best mulig for alle involverte