Her ligger en oversikt over de generelle retningslinjer som til en hver tid gjelder for medlemmer og andre i Sandnes Svømme og Livredningsklubb. I den grad det er utarbeidet nasjonale retningslinjer av f.eks. Norges Idrettsforbund og Norges Svømmeforbund, søker vi å innføre disse også i vår svømmeklubb så langt det er mulig. Siste revisjon av retningslinjer ble gjort på styremøtet 25. april 2016.

Retningslinjer utøvere 

Retningslinjer foreldre/foresatte

Retningslinjer trenere

Retningslinjer mobbing 

Retningslinjer alkohol

Retningslinjer skikk og bruk e-post 

Antidopingpolicy

hands_frame_idea_custom_16413-2