Ref. styreavgjørelse onsdag 24.2.2021 gjennomføres fortsettende årsmøte for SSLK skriftlig. Frist for å avgi stemme er 28.2.2021 kl. 12:00.

Følgende må gjøres:

  1. For forslaget
  2. Mot forslaget
  3. Blankt
  • Dokumentet returneres på epost til som anvist i “forretningsorden”

Av praktiske hensyn er styrets forslag til valg av dirigent, protokollførere og to medlemmer til å skrive under på protokollen (sak 2) allerede valgt. Alle saksdokumenter er i overnevnte dokument. Det oppfordres til å avgi stemme så fort som mulig.

Mvh,
Marianne Ø. Nordgård
På vegne av styret