1 gull 2 bronse pluss 2 nye nm krav var fasitten etter at finalene var over.

Gull og nm krav Ole Andre 50 rygg

2 bronse til Marius 50 fly og fri

Første NM krav til Siril. 50 rygg