Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb. Påmelding her

Årsmøtet avholdes onsdag 17.3.2021 kl. 20:00 på Teams. Invitasjon kommer til e-post registrert ved påmelding i god tid før møtet.  

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret@sandnes-slk.com eller leder@sandnes-slk.com innen 1.3.2021. Vi ber om at dokumentet her brukes til å melde inn saker. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten i 2021. 

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte! 

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER FOR
ÅRSMØTET SSLK 2020

Med vennlig hilsen
Styret 

 

Støttemedlemskap som gir møte, forslags- og stemmerett kjøpes på tryggivann.no før 17.2.2021.
Direktelink til kurset