15 03, 2017

Årsberetningen 2016 for SSLK er klar

2017-03-23T16:32:43+01:00mars 15th, 2017|

Nedenfor følger dokumentet som skal gjennomgås på SSLK Årsmøte.

Husk å møte i Radlastovå, torsdag 23. mars, senest kl. 19:00.

NB! Det vil ikke bli utdelt papirkopier av årsberetning. Ta med egen utskrift dersom du ønsker å ha det tilgjengelig under årsmøtet.

Med vennlig hilsen,

Styret i SSLK

Vedlegg: Årsberetning

23 01, 2017

Velkommen til årsmøte i SSLK, torsdag 23. mars kl. 19:00

2017-02-09T21:31:53+01:00januar 23rd, 2017|

Årsmøte for 2016 holdes i Radlastovå, torsdag 23. mars kl. 19:00.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styret på e-post: leder@sandnes-slk.no, senest 14 dager før. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig for alle på websiden senest en uke før årsmøtet.

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

23 06, 2016

Vi får ny svømmehall i Sandnes

2016-06-23T00:23:14+02:00juni 23rd, 2016|

I dag har bystyret i Sandnes, med enstemmig vedtak, besluttet å følge det vesentlige i rådmannens grundige anbefaling om å bygge den nye svømmehallen i Sandnes inkludert, 2 varmtvanns basseng og tribune. Bystyret var også tydelige på at bassenget skulle stå ferdig så fort som mulig. De valgte å ikke tidfeste ferdigstillelse sommer 2019, da de ikke ville låse seg til å vente så lenge hvis det var mulig å ferdigstille tidligere.

Med dette vedtaket har bystyret sikret at Sandnes får et sårt tiltrengt funksjonelt og godt anlegg for alle brukergrupper. Sandnes Svømme og Livredningsklubb vil benytte anledningen til å gi honnør til politikerne i Sandnes som i dag har tatt en nødvendig og klok beslutning.

2 03, 2016

Årsberetningen 2015 for SSLK er klar!

2016-03-04T02:04:19+01:00mars 2nd, 2016|

Hei,

Nedenfor følger dokumentet som skal gjennomgås på SSLK Årsmøte.

Husk å møte i Radlastovå, torsdag 10. mars, senest kl. 18:00.

Med vennlig hilsen,

Styret i SSLK

Vedlegg: Årsberetning

NIFs kommentarer til endringene i den nye lovnormen: https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/kommentarer–til-den-nye-lovnormen-for-idrettslag/

Ny handlingsplan for Rogaland Svømmekrets: http://www.rogsk.no/handlingsplan/

 

15 01, 2016

Velkommen til årsmøte i SSLK, torsdag 10. mars kl. 18:00

2016-11-07T17:40:31+01:00januar 15th, 2016|

Årsmøte for 2015 holdes i Radlastovå, torsdag 10. mars kl. 18:00.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styret på e-post: leder@sandnes-slk.no, senest 14 dager før. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig for alle på websiden senest en uke før årsmøtet.

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

5 03, 2015

Årsberetningen 2014 for SSLK er klar!

2015-03-17T20:39:09+01:00mars 5th, 2015|

Hei,

Nedenfor følger dokumentet som skal gjennomgås på SSLK Årsmøte.

Husk å møte i Radlastovå, torsdag 12. mars, senest kl. 18:30.

Med vennlig hilsen

Bjørn Vestly – leder SSLK

Årsberetning

 

 

10 02, 2015

Digitaldugnaden er i gang

2016-11-07T17:40:35+01:00februar 10th, 2015|

Støtt SSLK!

Støtt SSLK!

Digitaldugnaden er i gang, så for hver som åpner sin Digipostkasse vil Posten støtte idrettslaget med 25,-
Det er gratis å åpne postkassen, og alle over 15 år kan gjøre det.
Spre det glade budskap, for jo flere som registrerer seg, jo mer penger tjener vi!

Register deg her!

Go to Top