Æresmedlemskap tildeles personer som har representert Sandnes Svømme- og Livredningsklubb på en måte som i vesentlig grad fremmer svømmesportens virksomhet, utvikling og omdømme.

Æresmedlemmer har livslangt medlemskap i SSLK

År Navn
1977 Magne Lura
1977 Paul Lura
2014 Øyvind Ravn Hagen
2014 Arnvid Brustveit
2014 Tor-Leif Andersen
2023 Tor Inge Vik
2023 Eirik Holm