Barn og unge som opplever at de ikke klarer å delta på lik linje med sine jevnaldrende skal få støtte til å delta, enten ved at deltageren får ekstra støtte på kurs og trening fra en av våre miljøtrenere eller gjennom vår økonomiske støtteordning.

Miljøtrenere

Dersom våre instruktører og trenere ser at en deltager har behov for ekstra støtte vil vi sette inn en miljøtrener i gruppa så fort vi klarer. Dersom du som foresatt tror at ditt barn/ungdom kan ha behov for slik støtte er det supert om du drøfter dette med vår svømmeskoleansvarlig eller med treneren på det aktuelle partiet så raskt som mulig. 

Økonomisk støtteordning

Vi har mulighet til å dekke deler eller hele kurs/treningsavgiften for utøvere som kommer fra familier med lav inntekt.

En kontaktperson kan søke om støtte på vegne av barnet/ungdommen. Denne kontaktpersonen kan være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, være instruktør/trener i SSLK eller ansatt i en frivillig organisasjon. Du finner søknadsskjema vedlagt. Dette sendes til prosjektleder.

Som foresatt kan du også ta direkte kontakt med prosjektleder for "Svømming for alle".

Dersom barnet/ungdommen allerede deltar/har deltatt på kurs eller aktivitet i SSLK: send mail til foralle@sandnes-slk.com der du oppgir navn på barnet/ungdommen, hvilket kurs det gjelder, om dere ønsker å få dekket hele eller halve deltageravgiften.

Dersom barnet/ungdommen ikke har deltatt på kurs eller aktivitet i SSLK: Meld barnet inn i prosjektet via denne lenka For alle, og send mail til foralle@sandnes-slk.com der du oppgir navn på barnet/ungdommen, hvilket kurs det gjelder, om dere ønsker å få dekket hele eller halve deltageravgiften. 

 

Kontaktinformasjon 

Prosjektleder Bente Nistad Westermoen foralle@sandnes-slk.com

 

Prosjektet er finansiert av Equinor, Sparebanken Vest, Sparebankstiftelsen SR-bank,  Idrettsrådet og OBOS