SSLK forholder seg til Norges svømmeforbund sine retningslinjer for bruk av konkurransedrakter. Dette betyr at utøvere under 13 år ikke bør benytte dyre konkurransedrakter, da dette på ingen måte er nødvending utstyr. Vi ønsker at utøvere til og med 12 år benytter vanlig svømmetøy/badedrakter i konkurranser.