Til deg som er forelder/foresatt i klubben:

  • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
  • Lær barna å tåle både medgang og motgang
  • Motiver barna til å være positive på trening
  • Vis god sportsånd og respekt for andre
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
  • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder.
Lenke: http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media

Vedtatt av styret i Sandnes Svømme og Livredningsklubb dato 29. april 2016