SSLK har totalt gjennom ført 8 stevner mens pandemien har pågått , alt fra kun klubb mesterskap med kun svømmere fra SSLK (Sandnes  Open Corona edition 27-29 nov 2020 ) til vårt største stevne " Sandnes Open" i desember 2021 med 290 deltakere fra hele landet. SSLK  arrangerte også ÅM ( års klasse mesterksapet 2021 ) hvor vi hadde egen test stasjon like ved svømmehallen og testet over 100 svømmere med hurtigtester. Resten hadde tatt hurtig test før ankomst.

Vi kan vise til ingen oppblomstring av covid 19 etter disse stevnene. Vi lager gode smitteverns rutiner som revurderes og tilpasses  smitevernsreglene som er gjeldene når stevene gjennomføres. VI har god diaglog med kommunen som ikke har hatt noe å utsette på våre arrangemeter. 

Verd å merke seg er at vår flotte nye svømmehall, Austrått svømehall, er en  stor svømmehall med 3 basseng, 6 garderober og vi har dermed god mulighet til å spre svømmerene. Vi har 8 baner å spre svømmere ut over, og  vi har heller ikke hatt oppblomstring av covid innad noen svømmegrupper. Klorvann er også virus drepende og svømming er ikke definert som kontakt idrett.

SSLK gjør spesielt oppmerksom på de 3 grunnprinsippene fra FHI

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst en meters avstand og reduser kontakt mellom personer

Vedlagt under viser et eksempel på en smitteverns plan da vi endelig fikk komme inn i vår nye svømmehall,  etter noen mnd med svømming i en privat svømmehall som klubben leide.