Klubben har et ganske nystartet breddetilbud, dvs. et tilbud til svømmere som ønsker å trene, men som ikke ønsker å konkurrere. Treningsgruppen er et alternativ til klubbens konkurransegrupper, hvor utøverne gis et treningstilbud med færre treninger pr. uke, og med mer fokus på svømmingen som trening.

Treningsgruppene representere et rent breddetilbud, hvor man får organiserte svømmetreninger i mer fleksible rammer i forhold til treningsintensitet, oppmøte på treninger og uten noen direkte innretting mot konkurransesvømming. Klubben ønsker å gjøre dette til et godt tilbud, og som gir gode treningsopplevelser, sosialt samhold og felleskap basert på svømming.

Klubben er avhengig av en tilfredsstillende tilgang på fasiliteter, særlig svømmehall-/banetilgang for å kunne opprettholde et slikt tilbud. Mangel på slike fasiliteter er årsaken til at klubben over flere år ikke har hatt et tilfredsstillende tilbud på dette området. Dette vil, dersom man skulle komme i en tilsvarende situasjon, kunne måtte bli nedprioritert ift. det å kunne tilby et tilfredsstillende konkurransetilbud.

Element
Hva som gjelder for denne gruppen

Antall svømmeøkter
Inntil 3 svømmeøkter pr uke for alle utøverne

Antall landøkter
Ingen landøkter

Mengde
Ca. 6-8 km pr uke

Trener, forholdstall
Forholdstall ca. 1 trener: 25 utøvere

Krav/kriterier

  • Partiet er for utøvere som er 10+ år
  • Svømmere som ønsker å trene, men som ikke vil konkurrere, evt. kun vil delta sporadisk på interne (eller lokale) stevner
  • Det vil være svømmere som har gått på klubbens konkurransepartier (Aspirant, Konkurranse, LÅMØ, Utfordrer eller Elite), og som på et tidspunkt velger at de kun ønsker å svømme for å trene, ikke konkurrere

Oppmøtekrav
Ingen oppmøtekrav

Leirer & konkurranser
Utgangspunkt

  • Man legger ikke opp til noen leirer
  • Man vil (på eget initiativ) kunne ha mulighet til å melde seg på noen interne og lokale stevner dersom man ønsker

Ferdighetsutvikling

  • Vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende teknikk
  • Alle svømmearter
  • Opprettholde kondisjon og aerob kapasitet
  • Vedlikeholde «det å være svømmer»
  • Stafetter og annen variert trening

Dette er et opplegg som kan utøkes løpende etter hvert som behovet øker, og gitt at klubben har bassengtilgang/-kapasitet til å kunne tilby det.

Gjennom SSLK's svømmeskole settes det også jevnlig opp teknikkurs for voksne som ønsker å finpusse på svømmeteknikk, eller bare komme i gang med svømmetrening med en riktig basisteknikk. Følg med på våre hjemmesider, se kursoversikt på tryggivann.no eller ta kontakt med Kari Fredriksen for mer informasjon på e-post svommeskolen@sandnes-slk.-com