SSLK's konkurransepartitrenere:

Helge Ihle Hovedtrener for NM gruppe  
Tiril Jensen Trener for Utfordrere og låmø  
Boryana Gajger Trener for Konkurranse   
Dennis Gjesdal Hillesund Trener for Aspirant