Alle treningstider for alle konkurransepartier ligger vedlagt under.

På grunn av Covid-19 pandemien hender det at treningstidene blir endret på oftere enn under normale omstendigheter. Det blir da sendt ut nye treningstider på mail fra tryggivann, samt oppdatert på Spond.