Sportslig utvalg året 2021 -2022 har møter x 1 i halvåret hvor SSLK sin sportlig utvikling diskuteres. Covid 19 har selvfølgelig satt en demper på mange av planene som klubben har hatt, men hovedfokuset vårt har vært å prøve å holde konkuranse gruppene flytende samt at svømmere ikke mister motet i all nedstengning som har preget 2020 og 2021.

Det har til tider opplevdes vanskelig å holde fokus på sportlige ambisjoner ,  når vi opplever så mye usikkerhet og mange stevner blir avlyst. Tenerife turen som mange har sett frem til vinterferien 2022 måtte også avlsyes da det er for mye usikkerhet fremover.

Men vi har fått gjennomført mange stevner samt flere flotte treningsleirer innenlands, bla aqurama  og Strandebaum våren 2021 ble stor suksess og det ble et løft før sommeren for mange. 

SSLK har mistet opplag 30% av medlemmes massen i løpet av 2020 og tidlig 2021, dette pga endel svømmere som var ferdig med vgs og gikk videre med militæret, høyskoler og så vidre.

Vi hadde også endel skader, mulig pga mye av og på trening til mesterskap som ble avlyst . I tilegg mistet noen motivasjonen da svømmehallene ble stengt.

Vi opplevde i midlertidig stor suksess med våre utetreninger , stav trening i Melshia var kjent og sosialt.

SSLK er nå på vei til å bygge seg opp igjen :-) Vi har omorgansiert på endel grupper og tatt tak i utfordringer.

SSLK har nå 5 svømmere på regionslag vest :

Steffen French ( 2005 ) Mille Christensen Oftedal (2007 ) Emil Nistad Westermoen ( 2008) Sophie Thon Østbø (2009) og Celina Olen ( 2009) Vi ser at vi er på gang. SSLK arrangerte også ÅM med stor suksess ,noe som setter Sandnes på kartet og vi er blitt bedt om å søke nasjonale stevner fremover av nrosk svømmeforbund

Medlemmer av sportlig utvalg er:

Leder SSLK May Olsen

Hovedtrener Helge Ihle

Coach / trener støtte Trond Arve Petteren

Klubbygging /smitteverns ansvalig Cathrine Skretting