Kari Fredriksen er ansvarlig for alle kurs under SSLK's svømmeskole.
e-post: svommeskolen@sandnes-slk.com