Våre dyktige instruktører ønsker deg velkommen til ny sesong i svømmehallen. Klikk inn på det kurset som passer deg, for å leser mer og for melde deg på.

Våre kurs varer i 10 uker. De kursene som er definert som "Nybegynner" er: Vann, Hval, Skilpadde, Pingvin og Selunge. Alle disse kursene arrangeres på samme tidspunkt, så på første kursdag vil våre instruktører finne ut hvilket nivå ditt barn skal delta på. 

Viktig informasjon før du melder på kurs:

Ved påmelding er det viktig at vi får tilstrekkelig med informasjon til å plassere barnet på riktig kurs. Som en del av Norges Svømmeskole bruker vi nettstedet tryggivann.no påmeldinger, ventelister og utsendelser av informasjon o.l. Før du går i gang med å registrere barnet på venteliste er det viktig at du leser veilederen «opprett bruker».

Ved påmelding via tryggivann.no, bruk feltet «Info til arrangør» for å gi oss informasjon vi trenger for å møte ditt barn best mulig.

Oversikt over ventelister finner du også på tryggivann.no

Svømming er populært i Sandnes og vi har derfor ventelister ved påmelding. Ventetiden kan variere noe, men du må påregne ca. 6 mnd ventetid. Dersom du melder på barn som er yngre enn minste alder vil de måtte stå på venteliste til de har fylt 5 år.
Det er aldersbegrensning på ventelisten – barnet må være fylt 4 år før en kan legge dem inn.
 
For å delta på kursene må en ha badedrakt og badehette. Alle barn må dusje og bruke såpe før en går i bassenget. Barnet møter ved bassengkanten og blir ropt opp før en kan starte med bassengtrening. Det er viktig at en møter opp i god tid, slik an en ikke mister verdifull tid. Kursene på dette nivået er satt til 30 minutter som er lengden anbefalt for de minste barne mtp konsentrasjon.
 

VANN

Begynneropplæring fra 4/5-års alder.

Les merHVAL

Dekker kjernefunksjonen dykke.

Les merSKILPADDE

Dekker kjernefunksjonen flyte.

Les merPINGVIN

Dekker kjernefunksjonen gli.

Les mer

 

SELUNGE

Dekker kjernefunksjonen fremdrift.

Les mer