SSLK's retningslinjer for bruk av bilder av våre svømmere på hjemmesiden og på våre sosiale medier.


Sandnes svømme- og livredningsklubb, heretter kalt «Klubben» bruker hjemmesiden www.sandnes-slk.com (domene kan bli endret ved navneskifte) samt klubbens sosiale medier til informasjon om aktiviteter, stevner, trening og lignende.

Det er ønskelig å bruke hjemmesiden etc. til å fortelle om aktiviteter både i ord og bilder, for å både bygge identitet og klubbkultur, samtidig som vi kan vise eksternt hvilke aktiviteter klubben har. Ved bruk av portrett bilder/bilder av enkeltutøvere er det i henhold til personvernloven pålagt med godkjenning av idrettsutøver/foreldre ved offentliggjøring av bilder på internett. For barn under 15 år må foreldre/foresatte gi sitt samtykke.

For situasjonsbilder, hvor aktiviteten er formålet med bildet, kan dette offentliggjøres uten samtykke. Eksempler på dette kan være oversiktsbilder fra svømmestevner, 17. mai-tog, samlinger og treningsleirer. Dersom det er tre eller flere på bildet er ikke samtykke nødvendig. Dersom det kommer bilde ut eksternt, og du ikke ønsker det, så ta kontakt med leder@sandnes-slk.com, og det vil bli fjernet.

Vi ber derfor om samtykke til at foto av barnet deres kan legges ut på klubben sin hjemmeside og sosiale medier. Dette vil gjelde så lenge barnet er medlem i klubben, eller til en av partene ønsker å endre avtalen.

Klubben utviser alltid skjønn og sunn fornuft ved publisering av bilder og filmer, og vi legger aldri ut upassende bilder. Vi oppfordrer samtidig alle som publiserer bilder og filmer av medlemmer i Klubben om å gjøre det samme.

Takk for din avklaring om samtykke.

Dersom du på et tidspunkt ønsker å endre din samtykkestatus så tar du kontakt med leder@sandnes-slk.com