Her ligger en oversikt over de generelle retningslinjer som til en hver tid gjelder for medlemmer og andre i Sandnes Svømme og Livredningsklubb. I den grad det er utarbeidet nasjonale retningslinjer av f.eks. Norges Idrettsforbund og Norges Svømmeforbund, søker vi å innføre disse også i vår svømmeklubb så langt det er mulig.