Klubbens formål er å lære barn og unge gode svømmeferdigheter for senere perfeksjonering gjennom allsidig svømmetrening. Vi har en rekke forskjellige partier, fra vanntilvenning (skilpadde) til konkurranseparti som deltar på regionale-, nasjonale- og internasjonalte stevner.

I tillegg kan vi også tilby svømmeopplæring for voksne, enten gjennom fast trening på vårt masters-program, eller på våre teknikkurs via svømmeskolen.

Visjon: SSLK – Svømming, Samhold, Læring og Konkurranse

Svømming – livsviktig kunnskap.