Visjon: SSLK – Svømming, Samhold, Læring og Konkurranse

Klubbens formål er å lære barn og unge gode svømmeferdigheter for senere perfeksjonering gjennom allsidig svømmetrening. Vi har en rekke forskjellige partier, fra de første kursene på vanntilvenning til konkurransepartiene som deltar på regionale-, nasjonale- og internasjonalte stevner.

Vi tilbyr også svømmeopplæring for voksne, enten gjennom fast trening på vårt masters-program, eller på våre teknikkurs på alle nivå via svømmeskolen.

Svømming – livsviktig kunnskap.